A szolgáltatással nem rendelkező lakosoknak szükséges felvenni a kapcsolatot a vállalkozóval, és meg kell kötniük a szolgáltatási szerződést. A Vertikál Ügyfélszolgálata kezeli a hulladékos szerződéseikkel kapcsolatos kérdéseket. Matricát és naptárat nem kapnak idén a lakosok postán keresztül. (Ezért a naptárat a túloldalon megjelentetjük az önök számára.) Szelektív kuka a szolgáltatási szerződés felmutatásával a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhető.

Alvállalkozójuk, a Közép-Magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (KMRH) kezeli a szállítással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. A KMRH a Facebook-oldalán a szállítási napon településenként posztol, ide várják a lakossági észrevételeket, hogy ott, egy helyen lássák és kezeljék azokat: www.facebook.com/profile.php?id=61555227808861. Akinek nincs Facebookja, de van internete, írhat ide reklamáció esetén: iroda@kmrh.hu. Akinek nincs internete, az a mi ügyfélszolgálatunkon, vagy a Vertikál ügyfélszolgálatán tudják a problémájukat jelezni (+3622576070), a KMRH telefonos elérhetőséget a lakosságnak nem ad meg. A mi ügyfélszolgálatunk és a Vertikál pedig összegyűjtve/összefoglalva továbbítja az észrevételeket a KMRH számára.

Kérik, hogy szállítási napokon reggel 6:00-ra legyen kint a hulladék. Nem minden alkalommal ugyanabban az időben viszik el azt, a sorrend változhat, de a munkakezdés mindig 6:00.

A kommunális hulladékot bármilyen 60-120 literes hulladékos zsákban is elviszik.

Természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak elszállítását cégünk akkor tudja vállalni, amennyiben az kis mennyiségben, kihűlt állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben elhelyezésre.

A nyesedéket (fű) és lombot (avar) is bármilyen lebomló hulladékos zsákban elviszik a zöldhulladékos szállítási napokon (a fás szárú zöldhulladékot kb. ölnyi csomagra összekötegel viszik csak el). Friss hír: mégis kapnak a lakosok ingyenes lebomló zsákokat erre a célra (fejenként 7 db), helyben lehet átvenni szokásos módon az ügyfélszolgálaton a zöldhulladék elszállítása előtti hét hétfőjén (május 6., június 10., július 8., 26., szeptember 30., november 11.) 09:00-től 18:00-ig, ebédszünet: 12:00-tól 13:00-ig. Kivétel az augusztusi közigazgatási szünet. Első hónapban plusz egy alkalmat is biztosítunk április 29-én. 

Ha ezen felül marad zöldhulladék, leadhatják Pilisvörösváron, erre Ziegler István zöldhulladék-lerakójában van lehetőség (2085 Pilisvörösvár, Szent László u. 1/B), ahol egy m3 zöldhulladék leadása 1000 Ft-ba kerül. A lerakás előtt az irodában feltétlenül meg kell beszélni a hulladék lerakásának pontos helyét. Nyitvatartás: H-P: 07:00-16:00, Sz: 07:00-13:00. Ha lehet, komposztáljuk a zöldhulladékot! Magyarország közigazgatási területén zöldhulladékot égetni tilos! Kerti hulladék égetését havonta egy alkalommal, minden hónap első péntekén, kizárólag előzetes írásos önkormányzati engedély beszerzését követően 10-20 óra között lehet végezni szeles és száraz időben. Ellenkező esetben a lakos megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. (Értelemszerűen a grillezés és bográcsban főzés lehetséges, mert nem a zöldhulladék elégetése a közvetlen célja.)

Házhoz menő üvegelszállítás nem lesz. A nem visszaváltható, lakossági eredetű üveg anyagú italcsomagolási hulladékot – és csak azt – a rendszer indulásáig továbbra is a Falugondnokság udvarán tudják leadni a lakosok. Az üzleteknek, vendéglátóipari egységeknek külön kell szerződniük (üveg)hulladékuk elszállítására egy hulladékgazdálkodási jogosultságokkal, engedélyekkel rendelkező céggel.

Használt elem elhelyezhető a Polgármesteri Hivatal előterében lévő gyűjtőben.

A pilisborosjenői lakosok hulladékos közszolgáltatási szerződéssel, az átvételi maximum mennyiségek mértékéig az ország bármely hivatalos hulladékudvarában leadhatják az ott gyűjtött hulladéktípusba tartozó hulladékukat. A hivatalos hulladékudvarok listája: https://mohu.hu/hulladek-atvevohelyek. A legközelebbit a Depónia Nonprofit Kft. üzemelteti Pilisvörösvár, Fácán u. 4525/12 hrsz. szám alatt. Tárgyalásunknak köszönhetően a falu lakosai is leadhatják itt a gumiabroncsokat

Pilisborosjenőn két helyszínen is le lehet adni a háztartási használt sütőolajat: gondnokság udvarán és külterületen a Tökmag bölcsödénél (Panoráma út 12.). Fontos, hogy ne öntsük őket ki, mert a környezetbe jutva súlyos szennyezéseket okoz: jelentős része a települési csatornahálózatba kerül, mely dugulást okozhat, táplálja az élősködőket és patkányokat, a szennyvíztisztítókat pedig leterheli. Az összegyűjtött olaj viszont 100%-ban újrahasznosításra kerül: a zaccot biogázüzemben elektromos energia előállítására használják fel, míg a cseppfolyós anyagból biodízel alapanyag készül.

(Tehát: a lakossági eredetű üveg italcsomagoláson és a használt sütőolajon és sütőzsiradékon kívül a Fő út 51-53-ban, a Falugondnokság az udvarán semmilyen más hulladékot nem vesz át!)