Tájékoztató a jegybanki alapkamat változásáról (2021. 10. 20.)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 2021. október 19-i ülésén a jegybanki alapkamat mértékét 1,65 %-ról 15 bázisponttal emelte, és 2021. október 20-i hatállyal 1,80% mértékben határozta meg. A jegybanki alapkamat az MNB Monetáris Tanács döntése alapján 2021.10.20-tól 1,65%-ról 1,8%-ra változott. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a változás az ASP Adó rendszerben átvezetésre került, így a pótlékszámítás ennek megfelelően történik.

 

Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 206. § [A késedelmi pótlék fizetési kötelezettség]

(1) Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.
A késedelmi pótlék – az adóhatósági megállapítás kivételével – a késedelem napján végrehajtható.

 

Art. 207. § [A késedelmi pótlék felszámítása és előírása]

(1) Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül, illetve az adóhiányt megállapító határozatban felszámítja, és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot.

 

Art. 208. § [A késedelmi pótlék alapja]

(1) A késedelmi pótlék alapját adónként és költségvetési támogatásonként külön-külön kell figyelembe venni, kivéve, ha azokat egy számlán tartják nyilván.

 

Art. 209. § [A késedelmi pótlék mértéke]

(1) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

(2) A késedelmi pótlék napi mértékét három tizedesjegy pontossággal, a további tizedeseket elhagyva kell megállapítani.

 

Pilisborosjenő, 2021. október 24.