Tisztelt Pilisborosjenői Választópolgár!
A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásán az Országgyűlés 199 képviselőjének megválasztására kerül sor. A képviselők közül 106 fő egyéni választókerületben, míg 93 képviselő országos listáról szerez mandátumot.

Ugyanezen a napon négy kérdésben országos népszavazásra is sor kerül.

A választásokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Átjelentkezéssel történő szavazás:

Abban az esetben, ha a szavazás napján Magyarországon, de nem az állandó lakcíme szerinti településen tartózkodik lehetőség van átjelentkezésre. Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet.

Ehhez papír alapon, postai úton vagy személyesen kell benyújtania kérelmét az állandó lakóhelye szerinti Választási Iroda címére, illetve lehetőség van a kérelem online történő benyújtására is a www.valasztas.hu honlapon keresztül. Az online benyújtott kérelem automatikusan az illetékes választási irodához érkezik, Önnek további teendője nincs.

A kérelem benyújtásán kívül további dokumentumok megküldése sem postai, sem elektronikus úton nem szükséges.

A kérelem benyújtásának határideje: 2022. március 25. 16:00 óra.

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyeznie az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a választási iroda a kérelmet elutasítja.

A kérelem mindkét választásra (országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás) vonatkozik, nem szükséges külön-külön kérelmet benyújtani.

Átjelentkezéssel történő szavazás esetén is Ön a lakóhelye szerinti jelöltekre adhatja le szavazatát.

Külképviseleten történő szavazás:

Amennyiben Ön magyarországi bejelentett állandó lakcímmel rendelkezik és a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát.

Ehhez papír alapon, postai úton vagy személyesen kell benyújtania kérelmét az állandó lakóhelye szerinti választási iroda címére, illetve lehetőség van a kérelem online történő benyújtására is a www.valasztas.hu honlapon keresztül. Az online benyújtott kérelem automatikusan az illetékes választási irodához érkezik, Önnek további teendője nincs.

A kérelem benyújtásán kívül további dokumentumok megküldése sem postai, sem elektronikus úton nem szükséges.

A kérelem benyújtására 2022. március 25 -én 16:00 óráig van lehetőség.

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyeznie az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a választási iroda a kérelmet elutasítja.

A kérelem mindkét választásra (országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás) vonatkozik, nem szükséges külön-külön kérelmet benyújtani.

Mozgóurnával történő szavazás:

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

A mozgóurna iránti kérelem benyújtásának határideje:

A mozgóurna iránti kérelemnek

a Helyi Választási Irodához (2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16.)

  • levélben 2022. március 30-án (szerda) 16,00 óráig
  • személyesen 2022. április 1-jén (péntek) 16,00 óráig
  • online (valasztas.hu)
  • ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2022. március 30-án (szerda) 16,00 óráig
  • ügyfélkapun keresztül: 2022. április 3-án (vasárnap) 12,00 óráig

írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés 2022. április 1-jén (péntek) 16,00 óráig

(A kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz csatolni szükséges a választópolgár közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazását is.)

írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 2022. március 30. (szerda) 16,00 óráig

a szavazatszámláló bizottsághoz

  • meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján, április 3-án (vasárnap) legkésőbb 12,00 óráig

kell megérkeznie.

Ha

  • Ön olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve
  • az átjelentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel,

a kérelmét egyben átjelentkezésre irányuló kérelemnek is kell tekinteni.

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt lakóhelyén vagy az általa megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Amennyiben mozgóurnát kért, a szavazókörben személyesen nem szavazhat

Szavazókör áthelyezése:

A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 1,. szám alatt működő 3. számú szavazókör áthelyezésre került a volt Téglagyár irodaépületében (Téglagyári tér 3143/4 hrsz.) kialakított szavazókörbe.

A szavazókör száma nem változott, a helyiség akadálymentes.

További információ:

Választással kapcsolatos további kérdések esetén munkatársaimmal készséggel állunk rendelkezésre telefonon a +36-26-336-028-as telefonszámon, e-mailben a valasztas@pilisborosjeno.hu címen, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatal székhelyén a 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16.

Pilisborosjenő, 2022. február 27.

Horti István

a Választási Iroda vezetője