Tisztelt élőben vagy interneten jelenlévő Falubeliek! Tisztelt meghívott vendégek!
Sok szeretettel köszöntöm Önöket az Ipartelepi Bekötőút témájában szervezett lakossági fórumon!

Tisztelettel köszöntöm dr. Ács Zoltánt és dr. Greskovics Dávid urakat, a Meditop Gyógyszeripari Kft. cégvezetőit, köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat és válaszolnak az illetőségükbe tartozó lakossági kérdésekre! Köszönöm Madaras Zoltánnak, hogy elfogadta a moderátor posztra való felkérést!

Legnagyobb sajnálatunkra az állam részéről a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt) jelezte, hogy nem vesz részt a lakossági fórumon, és utasításukra az ipartelepi bekötőút tervezési feladataival megbízott cégek szakemberei sem lehetnek itt. A fórumon összegyűlt, illetékességükbe tartozó kérdéseket összeírjuk és megválaszolásra megküldjük nekik. Ígérték, hogy megválaszolják ezeket és egy prezentációban összefoglalják a projekt állását nézőpontjukból.

Egy gyors, rövid áttekintést szeretnék adni arról, hogy mit találtunk a hivatalban a választások után az ipartelepi bekötőút ügyében.

2018-ban még az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogelődje, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bízta meg a NIF Zrt-t a Pilisborosjenő, Ipartelep bekötés előkészítése projekt feladatainak elvégzésével. A tervezésre kiírt közbeszerzési eljárásban a tervezést a TRANSINVEST – BOKÚT-TERV konzorcium nyerte, s a NIF-el 2018. december 19-én megkötött szerződésük 2019. június 15-én lépett hatályba.

A tervező cég feladata a szükséges engedélyezési, környezetvédelmi, valamint kiviteli terv, kisajátítási terv és tender tervek, valamint a hulladéklerakón áthaladó szakasz kapcsán a rekultivációs engedély módosításához szükséges tervek elkészítése, a megvalósuláshoz szükséges összes engedély és hozzájárulás beszerzése.

Ezek a feladatok nem végezhetőek el, ha nem ismert az ipartelepi bekötőút végpontja. Ez a végpont nem határozható meg Pilisborosjenő Község Önkormányzata nélkül.

Az előző faluvezetés 2018. februári  levelében a 714/4 számú ingatlan érintésével a 712/5 helyrajzi számú ingatlan megközelítését is biztosító végpontot jelölt meg. E végpont és az aktuális HÉSZ figyelembevételével kezdte meg 2019. június 15-én a tervező a munkát.

Ezt követően 2019. október 13-án Pilisborosjenő faluvezetése megújult, a képviselő testület teljes mértékben kicserélődött.

A megbízott tervezők 2019. november 14-én a tervezési feladat ismertetése, az új településvezetéssel való kapcsolatfelvétel céljából megkeresték Önkormányzatunkat, hogy feladatukról tájékoztatást nyújtsanak.

Ezt követően 2019. november 27-én levélben jeleztük a NIF Zrt-nek és a tervezőknek, hogy az út engedélyeztetéséhez szükséges önkormányzati döntéshez, a tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megadásához időre van szükség. Szükségesnek ítéltem ugyanis az önkormányzat új bizottságaival, helyi gazdasági szereplőkkel konzultálni, illetve a közvetlenül és közvetve érintett lakosok véleményét megismerni, az új képviselő testülettel érdemben megvitatni a bekötőút kialakításának kérdését. Kértük a NIF Zrt és a tervezők türelmét, hogy ezeket az egyeztetéseket lebonyolíthassuk.

A Külső Településrészek Bizottságának vezetőjével, Antonovits Bencével 2020. március 27-ére lakossági fórumot terveztünk, amit a 2020. március 11-én elrendelt koronavírus veszélyhelyzet elrendelése miatt, a Kormány Operatív Törzsének ajánlása alapján, elhalasztottunk.

Eközben a Meditop Gyógyszeripari Kft vezetői is személyes egyeztetést kezdeményeztek az új faluvezetéssel, melynek keretében 2019 év végén még a Pilisborosjenő szennyvíztelep ingatlanán tervezett fejlesztéseikről egyeztettünk, majd 2020 tavaszán a Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság tagjaival annak elvetéséről és a Budai út pilisborosjenői részére tervezett új fejlesztési helyszín ötletükről. A cég ugyanis új terveik szerint hosszabb távon nemcsak a logisztikát, hanem a termelést is kivinné a faluközpontból, és az általuk korábban megcélzott 1 hektáros területnagyság ehhez már nem elegendő. Az új koncepciójuk megvalósítására 4-5 hektáros területre van szükség, helyszínnek pedig a Budai út menti szántókat jelölték meg, és kérték az önkormányzatot, hogy támogassuk őket a terveik megvalósításában.

Így 2020. június 18-án tájékoztattuk a NIF Zrt-t, hogy az előző faluvezetés által jelzett ipartelepi bekötőút végponton, a 712/5 hrsz-ú ingatlanon a Meditop Gyógyszeripari Kft. nem kíván telephelyet létesíteni, azaz ennek az ingatlannak a megközelítésére nincs szükség. Jeleztük továbbá, hogy tárgyalunk a céggel, hogy számukra megfelelő nagyságú és megközelíthetőségű ingatlant biztosítsunk és a végpont kapcsán 2 lehetséges alternatívát vizsgálunk.
Jeleztük a NIF számára azt is, hogy augusztus 15-ét követően lakossági fórum összehívását tervezzük a tárgyban, ahová természetesen várjuk a NIF Zrt.-t is.

2020. szeptember 8-án hívtuk meg október 2-ára a tavaszra tervezett, ám a koronavírus helyzet miatt elmaradt fórum pótlására a NIF Zrt., a tervező konzorcium, a Meditop Gyógyszeripari Kft és a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság képviselőit.

Itt tartunk, itt vagyunk most, 2020. október 2-án, a Német Nemzetiségi Tájházban a Meditop Gyógyszeripari Kft. vezetőivel és az önkormányzat képviselő testületének tagjaival, hogy a lakossági kérdéseket, észrevételeket, szempontokat meghallgassuk, ha tudjuk, megválaszoljuk, és a jelenlévők által nem megválaszolhatókat pedig összegyűjtve megküldjük a NIF Zrt. és a tervezők számára.

És itt szeretném még egyszer azt kihangsúlyozni a képviselő testület nevében, hogy világos koncepciónk van: a gazdasági fejlesztésre szánt területek azért vannak, mert azt reméljük, hogy ott fejleszt ez a szektor. Amíg van lehetőség és hely a település szabályozási terveiben ipartelepnek kijelölt területeken fejleszteni, addig ott épüljenek hasonló beruházások és ne a falut körülvevő szántóföldeken, réteken és más mezőgazdasági, illetve zöldterületeken fejlesszünk ipartelepet!

Kiemelném, hogy programunknak mind a helyi vállalkozások támogatása, az iparűzési adóbevételek növelése, mind a zöldterületek védelme fontos eleme. Jelenleg is folyamatban vannak a megbeszélések a Meditop Gyógyszeripari Kft. és az önkormányzat között, ami azt jelenti, hogy formálisan egyik koncepciót sem vetettük el. Párbeszédre és együttgondolkodásra épülő közös megoldáskeresés fázisban tartunk.

Hangsúlyozom tehát: nem egy már meghozott döntéssel kapcsolatos véleményüket kérjük, hanem közös gondolkodásra hívjuk a lakosságot az ipartelepi bekötőút kapcsán, s ezek figyelembevételével döntünk.

A NIF és a tervezők válaszait a lakossággal megosztjuk a helyi újságban, az önkormányzat honlapján.

Ezt követően a lakosság véleményének felmérését kérdőív formájában szeretnénk online és offline eszközökkel megvalósítani és a beérkezők információkat, adatokat szintetizálva még idén fog az ügyben dönteni a Képviselő-testület.

Azt remélem, hogy a fórum a lehető legkonstruktívabb szellemiségben és hangnemben tud megvalósulni.   

Jó tanácskozást kívánok!

Tömöri Balázs
polgármester