Tisztelt Lakosok!

Minden lakosnak, tulajdonosnak, gazdasági szereplőnek van véleménye az alábbi kérdésekről:

  • Milyen legyen településünk 6-10 év, illetve 20-30 év múlva? Milyen irányban fejlődjünk?
  • Mire alapozhatjuk fejlődésünket?
  • Mi az, ami hiányzik a községünkből?

Pilisborosjenő Község Önkormányzata meg kívánja újítani a hosszú távra szóló településfejlesztési koncepcióját, valamint a településfejlesztési stratégiáját, ami középtávon meghatározza a községben megvalósuló fejlesztéseket. A koncepció és a stratégia megalkotásánál számítunk a lakosság véleményére.

Célunk minden felelősséget érző szereplő igényének meghallgatása, elképzelésének figyelembe vétele, hogy ne csak a tervezési folyamat végén véleményezőként találkozzon a tervvel, hanem annak készítési folyamatának is aktív részese legyen. Szeretnénk figyelembe venni elképzeléseiket, hogy azután a közösen megálmodott jövő megvalósításán is együtt munkálkodhassunk.

A koncepcióról, a stratégiáról

A településfejlesztési koncepciót a település hosszú távú, 10 évnél többre szóló fejlesztési tervét, a településfejlesztési stratégiának pedig a település középtávú (4-6 év) fejlesztési tervét nevezzük. Céljuk, hogy az önkormányzati döntéshozók és a lakosság számára legyenek olyan dokumentumok, amelyek tartalmazzák Pilisborosjenő jövőképét, a fejlődését elősegítő célokat és hozzásegítsék a település fejlesztéséért felelős politikusokat a megfelelő döntések meghozatalához. A koncepció feladata, hogy rögzítse a hosszú távon elérendő célokat, Pilisborosjenő kívánt jövőjét. A stratégia feladata az, hogy a megvalósításához szükséges akciókat, forrásokat jelöljön ki, melyek megalapozzák a község korszerű és harmonikus, a lakosság érdekeit szolgáló fejlődését.

Jól látszik tehát, hogy az Önök véleménye, ötlete fontos, hiszen csak olyan koncepció és stratégia lehet eredményes, amely összhangban áll a helyi lakosság véleményével, és amely a lakosság érdekeit is szolgálja.

2021. szeptembertől lehetőséget biztosítunk, hogy a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a készülő fejlesztési dokumentumokkal kapcsolatban elmondhassák véleményüket, egy fórumsorozat keretében, melyeken mediátorok biztosítják a kereteket. Fontos, hogy a hatékony munkavégzés érdekében az egyeztetési folyamat időtartama alatt végig számítunk az aktív részvételre.

Mindezt figyelembe véve az elkövetkezendőkben rendszeresen tájékoztatjuk Önöket az Önkormányzat segítségével a tervezési folyamatról a honlapon, illetve a közösségi oldalakon, de szeretnénk, ha véleményükkel aktívan is segítenék a tervezést.

Kérjük Önöket, vegyenek részt a közös munkában, véleményükkel, javaslataikkal, gondolataikkal segítsék a munkánkat!

Üdvözlettel:

Völgyzugoly Műhely Kft. tervező csapata és mediátorok

Regisztráció – településfejlesztési műhely

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a településfejlesztési műhelyek tematikája egymásra épül, ezért a hatékony közös munka érdekében célszerű minél több alkalommal, lehetőség szerint akár mindegyiken részt venni! A műhelyek lehetőség szerint az Önkormányzat földszinti nagytermében lesznek megtartva, a pontos helyszínről és az esetleges járványügyi korlátozásokról mindig a meghirdetett időpontok előtti héten adunk ki részletes tájékoztatást, melyet a regisztráció során megadott email címére is elküldünk. A műhelyek az alábbi időpontokban lesznek megtartva: 2021.09.21., 2021.09.27., 2021.10.04., 2021.10.25. A foglalkozások 18:00 órakor kezdődnek.