A Magyar Nemzeti Bank elnökének MNB rendelete

a jegybanki alapkamat mértékéről

 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

 

1.§

A jegybanki alapkamat mértéke 1,20 %.

2.§

(1) Ez a rendelet 2021. július 28-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 19/2021. (VI. 22.) MNB rendelet.

 

Dr. Matolcsy György s.k.

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

 

 

Art
206. § [A késedelmi pótlék fizetési kötelezettség]

 

(1) Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.
A késedelmi pótlék – az adóhatósági megállapítás kivételével – a késedelem napján végrehajtható.

 

207.§ [A késedelmi pótlék felszámítása és előírása]

(1) Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül, illetve az adóhiányt megállapító határozatban felszámítja, és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot.

 

208.§ [A késedelmi pótlék alapja]

(1) A késedelmi pótlék alapját adónként és költségvetési támogatásonként külön-külön kell figyelembe venni, kivéve, ha azokat egy számlán tartják nyilván.

 

209.§ [A késedelmi pótlék mértéke]

(1) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.
(2) A késedelmi pótlék napi mértékét három tizedesjegy pontossággal, a további tizedeseket elhagyva kell megállapítani.

 

Pilisborosjenő, 2021. július 29.

 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Adóhatósága