Ha Ön nem rendelkezett még az SZJA 1+1%-áról, azt a bevallásától függetlenül a 2023. rendelkező évben május 22-ig megteheti. Rendelkező nyilatkozatát a legegyszerűbben az e-SZJA online felületén töltheti ki, ahol a program automatikusan vizsgálja, hogy a megjelölt szervezet jogosult-e a felajánlásra. Tájékoztatjuk, hogy az online kitöltőfelület ügyfélkapus regisztráció nélkül is használható, akkor a rendelkező nyilatkozat csak kinyomtatva, papíralapon, lezárt borítékban nyújtható be a NAV-hoz.

A lenti kimutatás a 2023-ban felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek adószámát, nevét, és székhelyét tartalmazza a NAV felületén. Folyamatosan frissül.

Adószám Név Tevékenység 
18904143-1-13 Hangraforgó Alapítvány A logopédiai nevelési munka elősegítése, a nevelés és oktatás színvonalának emelése, a neveléshez, oktatáshoz, képességfejlesztéshez és ismeretterjesztéshez szükséges tárgyi eszközök biztosítása, bővítése. A hátrányos helyzetű logopédiai nevelésre szorulók segítése, támogatása.
18721261-1-13 JÖVŐ JENŐ PILISBOROSJENŐ IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY Pilisborosjenő ifjúságának védelme, egészséges életmódra nevelése, a veszélyeztetett gyermekek közösségben tartása, életkoruknak, és érdeklődési körüknek megfelelő színvonalas programok létrehozása és ehhez olyan környezet kialakítása, amely vonzza a gyermekeket. Szakértők bevonásával különböző ifjúsági problémák feltárása és kezelése, mint a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, illetve egyéb deviáns, antiszociális viselkedésformák terjedésének megállítása és visszaszorítása.
19140173-1-13 Kosarasokért Alapítvány Támogatják a már nem aktív korban lévő egykori játékosokat, szakvezetőket, edzőket, játékvezetőket, akik a kosarasok nagy családjába tartoznak.
18595604-1-13 Lanner Kvartett Alapítvány A kvartett olyan koncerteket szervez, melyek összehozzák az embereket a házimuzsikálás hagyománya mentén. Előadásaikat éppen ezért nem is koncerteknek, hanem zenés vendégségnek hívják, ahol nincsen belépőjegy, és a muzsikálás során valóban vendégül látják a zeneszerető embereket, nemcsak zenével, de valamilyen kulináris finomsággal is. (lannerkvartett.hu)
18646023-1-13 Mátra 115 Alapítvány Az azonos nevű teljesítménytúra és a Kevélykörözések szervezése Pilisborosjenőn. (kevelykor.hu)
18677557-1-13 NEBULÓ A PILISBOROSJENŐI ISKOLÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY A pilisborosjenői általános iskolás gyermekek oktatási, sportolási és szabadidős tevékenységének segítése.
18596832-1-13 Orpheusz Kulturális Egyesület Művészeti nevelés és tehetséggondozás támogatása, művészi fellépési lehetőségek biztosítása a solymári Fészek Waldorf Iskola körében. A művészeti nevelés és alkotómunka fejlődésének elősegítése a Waldorf-mozgalom szélesebb körében, e területeken hazai és nemzetközi kapcsolatok építése. A Waldorf szellemiségével összeegyeztethető kulturális és művészeti kezdeményezések befogadása.
18714007-1-13 PILISBOROSJENŐ ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY A pilisborosjenõi óvoda működéséhez való hozzájárulás udvari játékok, mozgásfejlesztõ játékok és eszközök beszerzése által. (mesevolgyovi.hu)
19184661-1-13 Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tűzvédelmi feladatok helyi megvalósítása, önként jelentkezők szervezése, helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása. (lásd még Facebook-oldalukat)
18129724-1-13 Pilisborosjenői Waldorf Egyesület A Gyöngyharmat Waldorf Óvoda és Szent Márton Waldorf Iskola fenntartása. (gyongyharmatovi.hu, szentmartonwaldorf.hu)
18721010-1-13 A PILISBOROSJENŐI KEREKES TÁNCEGYÜTTESÉRT ALAPÍTVÁNY A Pilisborosjenői Kerekes Táncegyüttes munkájának elősegítése, az utánpótlás-nevelés és -oktatás színvonalának emelése a táncegyüttes támogatásán keresztül, a neveléshez, oktatáshoz, képességfejlesztéshez és a hagyományos népi táncokkal, hagyományokkal kapcsolatos ismeretterjesztéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzésének és bővítésének segítése.
18397695-1-13 BIZEK EMI ALAPÍTVÁNY A KREATÍV GYERMEKEKÉRT

Alapítványunk fő célja, hogy fejlesszük és a világ hasznára fordítsuk a gyermekeinkben élő érzelmi intelligenciát és kreativitást. 

(alapitvany.bizekemi.hu)

18724941-1-13 NobilArt Művészeti Egyesület Előadások, konferenciák, fesztiválok, koncertek, zenei rendezvények szervezése, oktatás, ismeretterjesztés céljából kották, zenei könyvek kiadása.