Magyarországon 2024. június 9-én 6 órától 19 óráig lehet szavazni. Szavazásra jogosult, aki a választás napjáig betölti a 18. életévét vagy 18. életévének betöltése előtt házasságot köt; Magyarországon lakóhellyel rendelkező magyar vagy uniós polgár; magyar állampolgárként sem Magyarországon, sem az Európai Unió területén nem rendelkezik lakóhellyel; bíróság jogerős döntéssel nem tiltotta el a választójogától.

Személyesen kell szavazni a lakóhelye szerinti szavazókörben. A szavazókör címét megtalálja az értesítőn. Amennyiben nem a kijelölt szavazókörben, hanem egy másik magyarországi szavazókörben szeretne szavazni, akkor átjelentkezési kérelemmel élhet.

Pilisborosjenőn három szavazókör található 

001. szavazókör Pilisborosjenő Fő utca 16, Polgármesteri Hivatal
002. szavazókör Pilisborosjenő Fő utca 30, Művelődési Ház és Könyvtár
003. szavazókör Pilisborosjenő Fő utca 1. Általános Iskola

 

A szavazókörökhöz tartozó utcák listája az alábbi linken olvasható:

https://pilisborosjeno.hu/valasztas-2024/2-2023-xi-10-sz-hvi-vezetoi-hatarozat/

A szavazáshoz érdemes elvinni a választási értesítőt, és fontos, hogy legyen mindenkinél személyazonosságot igazoló okmány (érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és lakcímkártya, mert ez szükséges a szavazáshoz.

 

SZAVAZÁS MEGKEZDÉSE

A Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB) ellenőrzi a szavazás céljából megjelenő első választópolgár – aki az SZSZB tagja és a jegyzőkönyvvezető nem lehet – személyazonosságát és személyi azonosítóját.

Az SZSZB ellenőrzi, hogy a választópolgár szerepel-e a névjegyzéken

Az SZSZB és az elsőként szavazó választópolgár együttesen megvizsgálja az urnák (a szavazóhelyiségben használt urnák és a mozgóurna) állapotát, valamint azt, hogy azok üresek-e. Az SZSZB az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében lezárja.

A lezárásnak úgy kell megtörténnie, hogy az urnából – annak szétszedése nélkül – ne lehessen szavazólapot kivenni vagy az urnába (az e célt szolgáló nyíláson kívül máshol) szavazólapot betenni. Az SZSZB tagjai aláírhatják a lezárt urnát a lezárásnál, ebben az esetben az aláírások érintsék az urnazáró címkét és az urna felületét is. A jegyzőkönyvvezető kitölti az erre a célra szolgáló ellenőrző lapot, amelyet az SZSZB jelen lévő valamennyi tagja – tehát nem csak a mozgóurnát később kiszállító SZSZB tagok, hanem az összes tag –, valamint az elsőként szavazó választópolgár is aláír. Az ellenőrző lapot a mozgóurná(k)ba kell dobni!

 

A SZEMÉLYAZONOSSÁG IGAZOLÁSA 

A személyazonosság igazolására a magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak. 

 • kártya formátumú személyazonosító igazolványok,
 • régi típusú, könyv formátumú személyazonosító igazolványok (régi nevén személyi igazolvány),
 • ideiglenes személyazonosító igazolvány: (nem plasztik kártya, hanem – a lakcímkártyához hasonlóan – fóliázott),
 • vezetői engedély,
 • útlevél.

 

KI SZAVAZHAT?

Helyi és nemzetiségi önkormányzati választások

 • Szavazás állandó bejelentett lakcímen, vagy bejelentett tartózkodási helyen: az önkormányzati választásokon a tartózkodási helyén is szavazhat, amennyiben a választás kitűzését megelőzően legalább 30 nappal tartózkodási helyet létesített és ez a választás napján még érvényes. 
 • Ha valamely, Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, regisztrálnia kell ahhoz, hogy a központi névjegyzékben feltüntetésre kerüljön a nemzetiséghez tartozása, és kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét az önkormányzati választásokra, vagy az önkormányzati és az országgyűlési választásokra is. 
 • Pilisborosjenőn német nemzetiségi szavazás lesz.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásánál nincs külképviseleti választási lehetőség.

Európai parlamenti választások

 • Szavazás másik szavazókörben: az európai parlamenti választáson az ország bármely, szabadon választott településének kijelölt szavazókörében leadhatja szavazatát átjelentkezési kérelmet benyújtva online vagy papír alapon személyesen, vagy meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában.
 • Külképviseleti szavazás: kérheti a kijelölt külképviseleti névjegyzékbe vételét, amennyiben szavazatát a külföldi magyar nagykövetségek, konzulátusok valamelyikén kívánja leadni.
 • Szavazás a külföldi lakóhelye szerinti jelöltekre: amennyiben nem a magyarországi pártlistákra kíván szavazni, hanem a külföldi lakóhelye szerinti jelöltekre, úgy a fogadó állam jogszabályai szerint kérheti, hogy vegyék fel az adott uniós tagállam névjegyzékébe. Ebben az esetben a Nemzeti Választási Iroda a más uniós ország választási szerve általi kérés alapján a magyarországi névjegyzékből törli, kizárva ezzel a kettős szavazás lehetőségét.

 

A NÉVJEGYZÉK ALÁÍRÁSA 

Az SZSZB egy választott vagy megbízott (delegált) tagja megkeresi a választópolgár adatait a névjegyzéken

A választópolgár a névjegyzék aláírásával igazolja a szavazólapok átvételét. Külön kell aláírni a polgármester választás, az egyéni listás választás, az európai uniós választás, a megyei listás választás és aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, a német nemzetiségi választás szavazólapjának átvételét.

 

KIRE SZAVAZHATUNK PILISBOROSJENŐN?

 • polgármesterre, 
 • helyi képviselőkre, 
 • megyei listára, 
 • európai parlamenti listára, valamint
 • német nemzetiségi képviselőkre. (Német nemzetiségi jelöltre csak az szavazhat, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. Ez a szavazólap zöld színű lesz.)

 

SZAVAZÓLAPOK ÁTADÁSA

Az SZSZB a szavazólapokat a bal felső sarkukon, a megjelölt helyen a hivatalos bélyegzővel, a választópolgár jelenlétében lebélyegzi

A szavazólapot úgy kell lebélyegezni, hogy szabad szemmel is egyértelműen megállapítható legyen a hivatalos bélyegzőlenyomat megléte a szavazólapon. 

A szavazólap lebélyegzésére kizárólag a HVI által kifejezetten erre a célra az SZSZB rendelkezésére bocsátott hivatalos bélyegző használható! A bélyegző az azon szereplő felirattól és a tinta színétől függetlenül alkalmazható. 

FIGYELEM! A bélyegző hiánya a szavazólap érvénytelenségét eredményezi!

 

RONTOTT SZAVAZÓLAP CSERÉJE 

Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot az SZSZB bevonja, áthúzza, ráírja, hogy „RONTOTT”, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. Az SZSZB a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólapfajtánkét – csak egyszer adhat ki.

 

ÉRVÉNYES ÉS ÉRVÉNYTELEN SZAVAZATOK 

Érvényesen szavazni a körbe tett két, egymást metsző vonallal lehet. A szavazat érvényességének megítélésekor a szavazólap körein belüli részt kell vizsgálni, a körökön kívüli részt nem kell figyelembe venni, az ott elhelyezett jelölések nem érintik a szavazat érvényességét. 

Azt kell vizsgálni, hogy a két vonal metszéspontja a körön belül (érvényes szavazat) vagy azon kívül (érvénytelen szavazat) van. Ha a metszéspont a kör vonalán van, akkor azt érvényes szavazatnak kell elfogadni.

 

HOGYAN SZAVAZZUNK?

Polgármester választás: 1 jelölt lesz a szavazólapon, érvényesen szavazni a jelölt mellett, vagy alatt elhelyezett körbe tett két, egymást metsző vonallal lehet.

Helyi képviselők: 7 jelölt lesz a szavazólapon, érvényesen szavazni a jelöltek mellett, vagy alatt elhelyezett körbe tett két, egymást metsző vonallal lehet. Figyelem: legfeljebb 6 jelöltre lehet érvényesen szavazni. Érvényes a szavazat 1 jelöltre, 2 jelöltre, 3 jelöltre, 4 jelöltre, 5 jelöltre, illetve 6 jelöltre adott szavazat. Aki mind a 7 jelöltre szavaz, minden szavazata érvénytelen.

Megyei lista: 4 lista lesz a szavazólapon, érvényesen szavazni egy lista mellett, vagy alatt elhelyezett körbe tett két, egymást metsző vonallal lehet.

Európai parlamenti lista: 13 lista lesz a szavazólapon, érvényesen szavazni egy lista mellett, vagy alatt elhelyezett körbe tett két, egymást metsző vonallal lehet. 

Német nemzetiségi képviselők: 6 jelölt lesz a szavazólapon, érvényesen szavazni a jelöltek mellett, vagy alatt elhelyezett körbe tett két, egymást metsző vonallal lehet. Figyelem: legfeljebb 5 jelöltre lehet érvényesen szavazni. Érvényes a szavazat 1 jelöltre, 2 jelöltre, 3 jelöltre, 4 jelöltre, 5 jelöltre adott szavazat. Aki mind a 6 jelöltre szavaz, minden szavazata érvénytelen.

 

A SZAVAZÁS LEZÁRÁSA 

A szavazás 19.00 óráig tart. 

Az SZSZB a szavazást 19.00 órakor lezárja, ekkor a szavazóhelyiséget be kell zárni

Abban az esetben, ha 19.00 órakor még sorban állnak a választópolgárok a szavazáshoz, a 19.00 órakor már sorban állók még szavazhatnak, a később érkezők azonban nem. Hosszabb sor esetén ez úgy biztosítható, ha az SZSZB egyik tagja 19.00 órakor beáll a sor végére. Az SZSZB az utolsó választópolgár szavazását követően zárja le a szavazást.

 

Pilisborosjenő, 2024. május 8.

 

Horti István jegyző

Helyi Választási irodavezető