Tisztelt Adózók!

 

A Magyar Államkincstár által működtetett adóztatási keretprogram idén olyan hibákkal került frissítésre, ami miatt több száz adózónak egyenlege téves adatokat tartalmazott. Ezeket a hibákat a MÁK munkatársainak 2023. február utolsó napjaiban sikerült orvosolni, így az adóegyenleg értesítők 2023. március 6. napján készültek el.

 

A helyi adók (kommunális adó, építmény- és telekadó, helyi iparűzési adó) első félévre esedékes összegeit, tekintettel a kialakult helyzetre, 2023 március 25-ig, a második félévre esedékes összeget 2023. szeptember 15-ig lehet pótlékmentesen megfizetni.

 

Ha a helyi adóban az esedékes adó összege az ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri.

 

A fizetési kötelezettségeket az egyenlegértesítőben megadott számlaszámokra kell megfizetni az érintett adózóknak. A fizetési kötelezettséget a magánszemélyeknek, ill. pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak postai készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással, míg a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással kell teljesítenie.

 

A helyi adók befizetését banki átutalással is teljesíthetik, akár az egész évre vonatkozóan egy összegben is. Tekintettel arra, hogy a csekkes befizetések után az önkormányzatnak jelentős kiadásai vannak, köszönettel vesszük, ha a banki átutalást részesítik előnyben.

 

Ha utalással szeretnék teljesíteni a befizetést, akkor az értesítőben az adónem elnevezése mellett találják az egyes adónemekhez tartozó bankszámla-számokat. A közlemény rovatban kérjük, hogy tüntessék fel a könyvelési azonosítójukat vagy adóazonosítójukat.

 

 

 

Észrevételeiket írásban (postai vagy elektronikus levél), vagy ePapíron is benyújthatják. Ha azt tapasztalja, hogy olyan adótárgyak után van adóelőírása, amelyek után már az Ön adó-kötelezettsége megszűnt (másnak kellene adót fizetni – pl.: építmény értékesítése miatt), úgy az adatbejelentést haladéktalanul szíveskedjék megtenni.

 

Pilisborosjenő, 2023. március 20.

 

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adóhatósága