A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat idén is megszervezte gyermekekkel foglalkozók számára a megbeszélést, melyre 2024. február 26-án került sor a Polgármesteri Hivatal Nagytermében, annak érdekében, hogy összefoglalja és értékelje a tavalyi évi tevékenységet, kihívásokat. A számos meghívott közül – az önkormányzaton és a hivatalon kívül – képviseltette magát a pilisvörösvári Napos Oldal Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Központja, mely a pilisvörösvári járásban nyújt a lakóknak és a szolgálatoknak speciális szolgáltatásokat (mediáció, családterápia, párterápia, pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás) és a hatósági intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat is ellátja, a Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde és az általános iskola vezetője, Wilheim Péter plébános, Wéber Zoltán körzeti megbízott rendőr és Szemerei Magdi, az Idősek Klubja vezetője is. 

Idei aktualitások között felmerült például hogy sajnos az előző évekkel ellentétben 2023 utolsó negyedévére megszaporodtak a gyermekjóléti esetek száma és a gyerekek közötti erőszakos konfliktusok. Nagyobb számmal vannak jelen a veszélyeztetett, elhanyagolt és – gyakran egymás által is – bántalmazott gyerekek. Probléma az is hogy a covid óta fellazult az orvosi igazolások rendszere, sok gyerek sokat hiányzik. Új probléma az is, hogy a jobb élet reményében megjelentek magyarország igen hátrányos térségéből családok a faluban. Nem idei probléma de nagy fejtörést okoz sok kütyü függő gyerek, a válások igen magas száma, a munkamániás szülők és magatartászavaros gyerekek jelenléte a faluban (Friss országos hír a témában, hogy három magyar régió került az EU húsz legszegényebbje közé, míg Budapest és Pest megye még jobban elhúzott a vidéktől.) Wilheim péter plébános úr javasolta hogy a problémák mellett próbáljanak a résztvevők megoldási javaslatokat is átbeszélni. Felmerült a szemléletformálás lehetősége – a fentieken túl – különösen a szeretetteljes korlátozás témájában, ugyanis sok szülő érezhetően fél konfliktusba kerülni a gyermekével és a sport lehetőségének felajánlása az alázat, csapatmunka, energialevezetés előnyeinek megtapasztalásához.

Végezetül álljon itt pár gyermekvédelmi alapfogalom ahhoz, hogy a lakosok felismerhessék a környezetükben a problémákat, hisz mindannyian felelősek vagyunk a faluban élő gyermekek testi és lelki egészségéért!

A gyermek veszélyeztetettsége olyan, – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

A WHO definíciója szerint „A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.”

Elhanyagolásnak minősül minden olyan mulasztás, vagy baj okozása, ami jelentősen árt a gyermek egészségének, vagy lassítja, akadályozza testi, értelmi, érzelmi fejlődését. Az elhanyagolás lehet érzelmi (pl. érzelmi biztonság, állandóság hiánya), fizikai (pl. alapvető testi szükségletek hiánya, felügyelet hiánya), oktatási, nevelési elhanyagolás (pl. fejlesztő foglalkozásoktól való távolmaradás).

Gyermekbántalmazás: ha valaki testi-lelki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy, ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt – noha tud róla, vagy szemtanúja – nem akadályozza meg, illetve nem jelzi.

A gyermekbántalmazás fajtái:

• érzelmi bántalmazás(pl. a gyermek érzelmeivel való tartós vagy rendszeres visszaélés, a gyermekekben az értéktelenség, a szeretetlenség [érzetét keltve]),
• fizikai bántalmazás(pl. fizikai sérülés okozása ütés, rúgás,lekötözés, bezárás, rángatás, rázás, el-vagy ledobás, gondatlan leejtés, mérgezés, megégetés, leforrázás, vízbe fojtás, fojtogatás stb.),
• szexuális abúzus(pl. gyermek, vagy fiatal szexuális tevékenységekre való kényszerítése, a gyermek bevonása pornográf anyagok megtekintésébe vagy készítésébe, vagy a szülő/gondozó szexuális tevékenységének figyelésébe).

Tünetek:

Az alábbiakban azokat a jeleket soroljuk fel, amelyeket a szolgáltatás nyújtása során észlelhetnek a gyermeket gondozó szakemberek.
A gyermekbántalmazást okozó szülői magatartásformák:
• italos, drogos állapot, zavart viselkedés,
• a csecsemőről, gyermekről való gondoskodás elutasítása,
• türelmetlen, agresszív szülői magatartás,
• gyermekével érdektelen, szemkontaktust vele nem tart,
• túlaggódó, gyakran indokolatlanul orvoshoz forduló szülő,
• gyermek sérülése esetén a sérülésről előadott történet nem egyeztethető össze a sérülés tüneteivel,
• sérülés, betegség esetén az orvosi vizsgálat elmulasztása,
• a szülő viselkedésében nagymértékű változás tapasztalható az egyes találkozások során.

A gyermeknél észlelhető általános állapotától eltérő viselkedési gyanújelek:

• kifejezéstelen arc, üres tekintet, szemkontaktus hiánya,
• autoagresszivitás6, pl. hajtépés,
• megretten váratlan érintéskor, simogatáskor elrántja a fejét, fél a fizikai érintéstől,
• feltűnően készséges, túlságosan alázatos, engedékeny viselkedés,
• túlságosan éber, vibráló, válogatás nélkül figyelmet követelő,
• szokatlanul félénk, riadt, túlérzékeny,
• alvászavarok, evészavarok,
• enuresis (bevizelés), illetve encopresis (beszékelés) már kialakult szobatisztaság esetén,
• pszichoszomatikus tünetek (pl. gyakori hasfájás),
• gyermekközösségben kapcsolatteremtési problémák, passzivitás, izolálódás vagy agresszivitás,
• megváltozott gyermeki magatartás, beállítódás (pl. extrovertáltból introvertálttá válik),
• dadogás fellépése, beszédteljesítmény visszaesése.
.
Az elhanyagolás testi gyanújelei a gyermeknél:

• alultápláltság, leromlott fizikai-lelki állapot,
• piszkos, az időjárási viszonyoknak nem megfelelő ruházat,
• ápolatlan, feltűnően piszkos bőr, elhanyagolt bőrfertőzések, rovarcsípések nyomai, gyakori tetvesség, rüh, korábbi sérülések hegei,
• túl gyakran történik a gyermekkel baleset, sérülés,
• ismeretlen eredetű eszméletvesztés,
• túl gyakran kerül kórházba.

Fizikai bántalmazásra utaló testi gyanújelek/jelek a gyermeknél:

• a bántalmazás látható jelei, fojtogatás, verés nyomai,
• nem baleseti jellegű sérülések, égés, forrázás nyomai (pl. szimmetrikus forrázás nyomok mindkét farpofán, alsó végtagon),
• Shaken baby szindróma: rázás, mint fizikai bántalmazási forma, bár látható tünetei nincsenek, kivétel, ha más bántalmazási formával is társul pl. erős szorításból adódó nyomok a testen,
• nem a megszokott helyeken látható a zúzódás (térd, tenyér, könyök, homlok), hanem pl. tarkó, törzs, fül, hajas fejbőr,
• ellentmondásos történet a sérülésről (más története van a sérülésről a gyermeknek, mint a szülőnek, vagy a gyermek másként meséli a sérülés körülményeit a különböző találkozásokkor),
• a gyermek szinte szó szerint ismétli a szülő történetét a sérülésről.

A szexuális bántalmazás jelei/gyanújelei:

• a gyermek korához nem illő szexualizált viselkedés, szóhasználat,
• nemi aktus eljátszása,
• fokozott, az életkornak nem megfelelő érdeklődés a szexualitás iránt,
• nemi identitás zavara,
• alhasi fájdalom,
• a végbél és a nemi szervek fájdalma, váladékozása, viszketése,
• fájdalmas vizelés, makacs húgyúti fertőzések.