Magánszemély adózók 2024. március elején már kézhez kapják a helyi adók számlaegyenlegét és a befizetésére szolgáló csekkeket (2024. március 18-ig fizethetők az esedékes helyi adók, adóelőlegek!)

Segítve az önkéntes adófizetést Pilisborosjenő Község Önkormányzati Adóhatósága a magánszemély adózóknak postán vagy az elektronikus úton /tárhelyeikre/ megküldi az adószámla fizetési értesítőket, valamint postai úton a befizetésre szolgáló csekkeket.

Az önkormányzati adóhatóságnál a fizetési értesítők elkészítése megtörtént, a postai kézbesítés 2024. március elejére várható, így kérjük, kísérjék figyelemmel majd postaládájukat, tárhelyüket.

Azon Ügyfelünk kap postai úton az ismert címére vagy elektronikus tárhelyére „FIZETÉSI ÉRTESÍTŐT”, egyben ADÓSZÁMLA-EGYENLEGET, akinek 1.000 Ft-ot meghaladó helyi adófizetési kötelezettsége van, illetve lesz 2024. március 18-ig Pilisborosjenő Község Önkormányzati Adóhatósága felé. Ez lehet, akár ki nem egyenlített már esedékes helyi adótartozás vagy 2024. március 18-ig fizetendő helyi adó/adóelőleg.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) köteles teljesíteni. A postázott csekk teljes kitöltöttségű QR kóddal ellátott, így alkalmas elektronikus úton történő fizetésre is.

Kérjük ügyeljen arra, hogy 2024. évtől a helyi adók befizetésére szolgáló számlaszámok megváltoztak, az új számlaszámokat már láthatja az adószámla értesítőn és csekkeken is!

Az adózó vagy meghatalmazottja az Elektronikus Önkormányzati Portálra https://ohp-20.asp.lgov.hu bejelentkezéssel belépve az aktuális adószámla-egyenlegét bármikor lekérdezheti, itt megtekintheti adóbevallásainak állapotát és ezen a felületen online (VPOS) bankkártyás helyi adófizetést is indíthat!

Amennyiben ún. „Véglegesítésre váró tételek” is szerepelnek az adószámláján, úgy annak összegeit az előzetesen már megküldött „Határozatban” foglaltak alapján kell megfizetnie, ezek a tételek a döntés véglegesítését követően kerülnek majd adószámláján előírásra vagy jóváírásra. Folyamatban lévő elektronikus fizetések is itt jelennek meg, azok tényleges adószámlán történő lekönyveléséig.

Az adószámla-egyenleg a feltüntetett időpontban készült, így a jelzett időpontig előírt vagy jóváírt könyvelési tételek, illetőleg a lekönyvelt pénzforgalmi tételek (befizetések) jelennek meg az adószámlán. Célszerű a pontos fizetendő helyi adó összegekről – a 2024. március 18-i fizetési határidő előtt néhány nappal – az Elektronikus Önkormányzati Portálra belépve tájékozódni.

Általános információkról lehetőség van elektronikus levélben is érdeklődni /e-mail cím: ado@pilisborosjeno.hu/ .

Előre is köszönjük szíves közreműködésüket!

Pilisborosjenő, 2024. március
Pilisborosjenő Község Önkormányzati Adóhatósága