Az egyéni és társas vállalkozások 2024. március elején kézhez kapják a helyi adók számlaegyenlegét az elektronikus tárhelyeikre (2024. március 18-ig fizethetők az esedékes helyi adók, adóelőlegek!)

 

Segítve az önkéntes adófizetést Pilisborosjenő Község Önkormányzati Adóhatósága az egyéni és társas vállalkozásoknak elektronikus úton /cégkapu, hivatali kapu, ügyfélkapu/ megküldi az adószámla fizetési értesítőket.

 

Az önkormányzati adóhatóságnál a fizetési értesítők elkészítése megtörtént, a tárhelyekre a kézbesítés 2024. március elejére várható, így kérjük, kísérjék figyelemmel majd tárhelyüket!

 

Fontos, hogy a tárhelyre érkezett levelek, értesítések 30 nap után eltűnnek, kivéve, ha Ön áthelyezi őket az úgynevezett tartós tárba.

 

A most megküldött értesítő a fizetési határidőig (2024. március 18-ig) látható marad az Ön tárhelyén akkor is, ha azt nem menti le tartós tárhelyére.

 

Azon Ügyfelünk kap elektronikus tárhelyére „fizetési értesítőt”, egyben adószámla-egyenleget, akinek 1.000 Ft-ot meghaladó helyi adófizetési kötelezettsége van, illetve lesz 2024. március 18-ig Pilisborosjenő Község Önkormányzati Adóhatósága felé. Ez lehet, akár ki nem egyenlített már esedékes helyi adótartozás vagy 2024. március 18-ig fizetendő helyi adó/adóelőleg.

 

A helyi iparűzési adó tekintetében az adó alapjának egyszerűsített módját választók esetében (Htv. 39/A.§) az adószámlán már megjelennek a 2024. május 31-ig fizetendő tételes adóösszegek is.

 

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

 

Kérjük ügyeljen arra, hogy
2024. évtől a helyi adók befizetésére szolgáló számlaszámok megváltoztak,
az új számlaszámokat már láthatja az adószámla értesítőn
(a helyi adónem megnevezése mellett /24 karakter hosszan 12001008-xxxxxxxx-xxxxxxxx/)!

 

Az adózó vagy meghatalmazottja az Elektronikus Önkormányzati Portálra
https://ohp-20.asp.lgov.hu 
bejelentkezéssel belépve az aktuális adószámla-egyenlegét bármikor lekérdezheti, itt megtekintheti adóbevallásainak állapotát és ezen a felületen online (VPOS) bankkártyás helyi adófizetést is indíthat!

 

Amennyiben ún. „Véglegesítésre váró tételek” is szerepelnek az adószámláján, úgy annak összegeit az előzetesen már megküldött „Határozatban” foglaltak alapján kell megfizetnie, ezek a tételek a döntés véglegesítését követően kerülnek majd adószámláján előírásra vagy jóváírásra. Folyamatban lévő elektronikus fizetések is itt jelennek meg, azok tényleges adószámlán történő lekönyveléséig.

 

Az adószámla-egyenleg 2024. március 1-i időpontban készült, így a jelzett időpontig előírt vagy jóváírt könyvelési tételek, illetőleg a lekönyvelt pénzforgalmi tételek (befizetések) jelennek meg az adószámlán. Célszerű a pontos fizetendő helyi adó összegekről – a 2024. március 18-i fizetési határidő előtt néhány nappal – az Elektronikus Önkormányzati Portálra belépve tájékozódni.

 

Általános információkról lehetőség van elektronikus levélben is érdeklődni /e-mail cím: ado@pilisborosjeno.hu/.

 

Előre is köszönjük szíves közreműködésüket!

 

Pilisborosjenő, 2024. március

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzati Adóhatósága