A pilisborosjenői lakossági kedvezményezésre született kormányrendelet azokra a többlakásos, de egy mérőórás ingatlanokra is kedvezményes árú gázmennyiséget határoz meg, amelyek nem társasházakban vagy lakásszövetkezetekben vannak. Az egy mérőórás, CSOK-támogatásból tető-beépítéssel bővített házak támogatott gázfogyasztása is megduplázható lesz. Jegyzői felhívás az ügyben:

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. szeptember 10-től az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 345/2022. (IX. 9.) sz. Korm. rendelete alapján a települési önkormányzatok Jegyzői adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

  1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
  2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.” Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.”

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 8 nap. A hiányosan kitöltött kérelmek ügyintézési határideje a hiánypótlás miatt hosszabbodik, ezért kérjük, hogy mindenki pontosan töltse ki a kérelmet.

A kérelem a következő helyeken érhető el:

Papíralapon: a Hivatal Ügyfélszolgálatán (Hétfőn: 8:00 -18:00 között, Kedd-Csütörtök: 8:00-16:00 között, Szerda: 8:00-16:30 között és Péntek: 8:00-12:00 között) kérhető.

Elektronikusan letölthető: a honlapon: https://pilisborosjeno.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/nyomtatvany/gaz-futesi-kedvezmeny-kerelem/

A kérelmeket Hivatalunkhoz következő képpen tudják eljuttatni; személyesen leadva az Ügyfélszolgálatunkon, postai úton; a 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. címre megküldve, vagy saját ügyfélkapuján keresztül.

Pilisborosjenő, 2022. szeptember 12.

dr. Horti István jegyző