Pilisborosjenő Község Önkormányzata, a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Pilisi Parkerdő 2022. február 3-án háromoldalú megállapodást írt alá Pilisborosjenőn, a települést övező természet hatékonyabb védelme érdekében. A Pilisi Bioszféra Rezervátum működtetése érdekében közösen végzett, összehangolt tevékenység eredményeképpen 25 hektáros örökerdő, új, a turizmust és a természetbarát erdőlátogatást segítő létesítmények jönnek létre. 

Pilisborosjenő egyik legnagyobb értéke a falut ölelő természet, amelyet nem csak az itt élők, hanem a tágabb, fővárosi térségből érkező erdőjárók, turisták is élveznek. A most aláírt, természetvédelmi-szakmai és turisztikai kérdéseket egyaránt érintő szerződés alapján a felek kölcsönösen számíthatnak egymás szakértelmére és támogatására a térség élőhelyvédelemében, a turisztikai fejlesztésekben és a településfejlesztésben, valamint a szemléletformálásban. 

A mai napot már évek óta várjuk, még akkor is ha évekkel ezelőtt nem gondoltuk, hogy ilyen formán fog tudni realizálódni számunkra nagyon fontos célok megvalósítása.

Mint ismeretes képviselő testületünk a 2097 Csoport Egyesületből jött létre, mely a Várvölgy beépítése kapcsán szerveződött civil ellenállásként. Majd közösségi tervezésbe is belekezdtünk, hogy a falu lakosságával együtt találjuk ki azt, hogy milyen Pilisborosjenőn szeretnénk élni. Ezeken a lakossági műhelyeken is elhangzott, hogy mindenki számára nagyon fontos a természeti környezet védelme. Civilként a Várvölgy felé fasort ültettünk helyi családokkal, azóta már egyet a kálváriához is. Rendszeresen szedtünk és szedünk szemetet a turisták után és összefogtunk a patak védelmében medrének gabionnal való rendezésekor.

Még az önkormányzati választások előtt a falu környéki erdőkben zajló fakitermelés ügyében petíciót küldtünk a Pilisi Parkerdőnek egy konkrét fakivágás kapcsán, mert az erdők különösen szívügyünk, ugyanis Pilisborosjenőt három oldalról erdők veszik körbe. Mind a falubeliek, mind a hozzánk érkező nagyszámú kiránduló számára fontos, hogy az épített környezetből falunk határában lévő természetbe kisétálva fel tudjon töltődni, élményeket szerezzen. Ez közjóléti szempontból is fontos, hiszen mind a helyi lakosságnak, mind a kétmilliós fővárosból hétvégenként egyre nagyobb számban hozzánk érkező kirándulóknak a természetesebb összetételű és szerkezetű erdők nagyobb táji értéket képviselnek, végig megmarad ‘erdő érzetük’ ha nem fáktól lecsupaszított tájat látnak. De fontos ez számunkra klímavédelmi -ökológiai -vízmegtartási szempontból is.

Majd megnyertük az önkormányzati választásokat és a kapcsolatunk még partneribbé alakult. Elindult a közös szakmai párbeszéd velük és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal is. A Pilisi Bioszféra Rezervátum keretében létrejövő együttműködés egy erős lépés abba az irányba, hogy természeti értékeink kezelése, védelme még magasabb szintre lépjen. 

Közben sorompóval lezártuk a föld utakat a várvölgy és a kálvária felé, molinó került ki a védett növényekről, és lépéseket tettünk a patak rehabilitációja felé, rendeletet hoztunk létre a belterületi fásszárú növények védelmében és gondolkodni kezdtünk a turisták okozta negatív hatások csökkentéséről is, pályázatot adtunk be és nyertünk el turista pihenőhely létrehozására, két új parkoló építésére, egyet a Kéktúra útvonala mellé.

A jelen megállapodással nagyot léphetünk előre.

A megállapodás szerint a Pilisi Parkerdő Pilisborosjenő lakóövezetének határában 25 hektár, cser és kocsánytalan tölgy főfafajú, kísérleti örökerdőt hoz létre, amelyben az erdő társadalmi szerepe, a klímaváltozás lassítása és a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából is fontos kísérleteket, kutatást, beavatkozásokat végez. A Pilisi Parkerdő ezen túl a falu környéki erdőrészleten nemcsak átütemezi, lassítja az erdőgazdálkodás során tervezett fakitermelést, hanem annak széleit a tájképi szempontok figyelembevételével, organikusan alakítja ki. A természetbarát erdőlátogatást segítő infrastruktúra és a túraútvonalak fenntartása és újak kijelölése, valamint a település bekapcsolása a meglévő, népszerű, kerékpáros és lovas hálózatokba – Pilis Bike, Pilis Ride – szintén az együttműködés keretében valósulhat meg. 

„A Pilisi Parkerdő alapító igazgatója, az Európa- és Bedő Albert-díjas erdőmérnök, dr.Madas László szellemi örökségét is követi fenntartható erdőgazdálkodásában, összehangolva a természetvédelmi és a gazdálkodási célokat, biztosítva az erdők teljeskörű ökoszisztéma-szolgáltatását. A Pilisborosjenő határában létrejövő, 25 hektáros örökerdő szervesen illeszkedik abba a generációról generációra öröklődő törekvésünkbe, hogy a kezelésünkben lévő erdőkben folyamatosan növeljük az örökerdők területét, amely mára meghaladja a 10 000 hektárt – mondta a megállapodás aláírása kapcsán Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő vezérigazgatója. 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park a Pilisborosjenő környékén jelentős területeket borító feketefenyő visszaszorításában és őshonos fajokból álló növénytársulások létrehozásában vállalt szakmai koordinációs feladatot, melyre elsősorban a Fehér-hegyen és a Várvölgyben van szükség. Itt ugyanis a tájidegen faj az értékes honos fajok kárára nyer területeket. Fontos pontja a megállapodásnak a folyamatos biotikai adatszolgáltatás, melynek segítségével a felek naprakész információval rendelkeznek a terület természeti állapotáról. Környezeti nevelési programjaik az iskolás korú gyermekeket hozzák közelebb a természethez. 

Fekete fenyő a Várvölgyben

Füri András a DINPI részéről elmondta:A nemzeti park dolgozói elsősorban a környezeti nevelés, a természeti értékek őrzése és az élőhelyek helyreállítása területén tudnak segítséget nyújtani. Nagyon nagyra értékeljük, hogy Pilisborosjenő önkormányzata ezeken a területeken ilyen elkötelezett. A “Pilis Bioszféra Rezervátum” elnevezés kicsit megtévesztő, mert a “rezervátum” szó tiltást, kirekesztést sugall, ezzel szemben az UNESCO által életre hívott program lényege éppen az emberek, elsősorban a helyi lakosok, gazdálkodók és természeti környezetük harmóniájának megteremtése. Úgy érzem a háromoldalúan aláírt pilisborosjenői együttműködés tökéletesen megfelel ennek a célkitűzésnek.” 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a közösség aktivizálásában tett vállalása lehetővé teszi a nagy élőmunka-igényes beavatkozások elvégzését – például országosan egyedülálló, kísérleti módon a lakosságot is bevonó  örökerdő kialakításba –, egyúttal közelebb hozza a lakosságot a természetvédelemhez és az erdészethez. Az önkormányzat elnyert pályázataiból – amelyek kivitelezése várhatóan 2022 nyarán indul – számos, természetjárást segítő beruházást végez: parkolót épít az ófalu elején a Tűzoltóság mellett, a Kövesbérc alján, gyalogátkelőhelyet épít ki a Kéktúra útvonalán a 10-es út – Kövesbérci utca kereszteződésében, de ugyanezt a célt szolgálja a Gesztenyés-pihenő megvalósítása is. A fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a turizmus fenntarthatóvá váljon, ezáltal mind a természetre, mind a helyi lakosokra  gyakorolt nyomás csökkenjen. A 2021-ben a Pilisben regisztrált 32 millió látogató alkalom kiemelten érinti a falut, ugyanis Pilisborosjenő a fővároshoz legközelebb fekvő pilisi település. Így különösen fontos a tájékoztatás, a koncentrált tömeg szétterítése, a természetjárás körülményeinek biztosítása, a szabályozott parkolás és tömegközlekedés könnyebb elérésének segítése. A település vállalást tesz továbbá, hogy éves rendszerességgel a lehetőségeihez képest anyagilag járul hozzá a közösen egyeztetett természetvédelmi programhoz.

Tömöri Balázs Pilisborosjenő polgármestere megjegyezte: „Mind a falubeliek, mind a hozzánk érkező nagyszámú kiránduló számára fontos, hogy az épített környezetből falunk határában lévő természetbe kisétálva fel tudjon töltődni, élményeket szerezzen. A Pilisi Bioszféra Rezervátum keretében létrejövő együttműködés egy erős lépés abba az irányba, hogy természeti értékeink kezelése, védelme még magasabb szintre lépjen. A településvezetés kiemelt figyelmet fordít a falu természeti környezetére. A szorosabbá váló együttműködésnek köszönhetően már a megállapodás előkészítése során is értékes szakmai segítséget kaptunk mindkét szervezettől önkormányzati rendeletek és állásfoglalások készítéséhez.”

Nagyon köszönjük a Pilisi Parkerdő és a Duna-Ipoly Nemzeti Park vezetőinek, munkatársainak és minden pilisborosjenői önkéntes segítőnek, képviselőnek, hivatali munkatársnak a rengeteg előkészítő munkát és  örömmel nézünk a további közös munka elé!

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Frivaldszky Bernadett, Kádár Viktor, Mészáros Péter