Az önkormányzati adóhatóság a napokban kezdte meg az ingatlanügyi hatóság adatszolgáltatásában lévő adatok tömeges összevetését az adózás alá bejelentett építmények és telkek adataival, így adatbejelentő, illetve hiánypótoltató eljárása számíthatnak, azok a tulajdonosok, akik nem megfelelően adóznak az építményadóban és telekadóban.

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Adóhatósága több ezer adóköteles építményt és telket tart nyilván, így előfordulhatnak olyan esetek, amikor az adózók részéről nem megfelelő módon történik meg az adatbejelentés, vagy akár az teljesen elmarad.

Az adóhatóság a napokban kezdte meg az ingatlannyilvántartásban lévő adatok tömeges összevetését az adózás alá bejelentett építmények, telkek adataival. Amennyiben, olyan építményekre telkekre bukkannak az adóhatóság munkatársai, amelyek nem, vagy nem megfelelően adóznak – és azok hivatalból történő adóztatása nem lehetséges – hiánypótlásra szólítja fel az érintett tulajdonosokat. Előfordulhatnak olyan esetek is, hogy az adózó helytelen adatokkal készítette el a bevallását, vagy későbbiekben az adatbejelentését, így ezt is pontosítani, javítani kell az érintettnek.

Fontos azt is tudni, hogy önmagában az ingatlan nyilvántartásban (földhivatalnál) történő változás átvezetés nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést. Mivel az adónem ún. „kivetéses” jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.

Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik/amelyek az építményadó, telekadó alanyának minősülnek és a tulajdonukban álló, illetve a vagyoni értékű jogukkal terhelt építmény (épület, épületrész) és telek fekvése szerinti települési önkormányzat az építményadót és telekadót bevezette. Az adókötelezettség keletkezését, megszűnését, változását kiváltó ok bekövetkeztét követő év január 15-ig kell az adatbejelentést benyújtani.

Az adatbejelentés legegyszerűbb módja, ha Ön az Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap belépve az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” szóló ASP-ADÓ-31, továbbá „Adatbejelentés a telekadóról” szóló ASP-ADÓ-32 számú nyomtatványt készítik el és azt elektronikusan, vagy papír formátumban küldik be. Egyéni vállalkozóknak és vállalkozásoknak, jogi személyeknek kötelező az elektronikus út, magánszemélyeknek ez csak javasolt.

Az önkormányzati adóhatóság az adatbejelentési, változásbejelentési kötelezettség elmaradása, hiányos teljesítése, vagy a bejelentési, változásbejelentési kötelezettség valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség – jelen esetben adatbejelentés – jogszerű teljesítésére. Ekkor még mulasztási bírság nem kerül előírásra, és ha az adókötelezettséget (adatbejelentést) az adózó teljesíti nem éri hátrányos szankció.

Pilisborosjenő, 2021. április 28.

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Adóhatósága