Az önkormányzati adóhatóság befejezte a NAV-tól határidőben benyújtott (2022.05.31.) és hibátlanul beérkezett 2021. évi helyi iparűzési adóbevallások feldolgozását. Hiánypótoltató eljárása számíthatnak azok az adózók, akik a 2021. évi HIPA bevallást benyújtását elmulasztották

 

A vállalkozók/vállalkozások – főszabály szerint – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül elektronikusan nyújthatták be a helyi iparűzésiadó-bevallásukat Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adóhatósága felé. Az ehhez szükséges nyomtatvány a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu  megtalálható. 2021. évi iparűzési adóbevallás benyújtására, javítására, önellenőrzésére a „21HIPA” nyomtatvány szolgált. Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kellett benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük Pilisborosjenőn volt a 2021-es adóévben. Az iparűzési adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény /Htv./ 52. § 6. pontja szerinti vállalkozó.

 

A helyi iparűzési adóban az adóelőleget és adófizetést önadózással kell teljesíteni. Ez közismerten azt jelenti, hogy bevallásban kell az adózónak kiszámítania és bevallania az előlegfizetési időszak két időpontjára az adóelőleg összegét, valamint a végleges adót. Egyúttal az önkormányzatunk adószámlájára kell megfizetni az adókülönbözetet, illetve a végleges adót. Maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni. A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Pilisborosjenő esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni. /Helyi iparűzési adó beszedési számla 11742001-15441276-03540000/

 

Az önkormányzati adóhatóság NAV-tól beérkezett adóbevallásokat feldolgozta, ám vannak olyan vállalkozások, akik nem megfelelő módon nyújtották be az adóbevallást, vagy annak benyújtása teljesen elmulasztották.

 

Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően, a befogadó nyugta kiadása mellett – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére továbbította. Az állami adóhatóság bevalláskitöltésre szolgáló számítógépes rendszere a számszaki hibára, ellentmondásra automatikusan felhívta az adóalany figyelmét és tájékoztatta arról, hogy az adóbevallást az önkormányzati adóhatóság részére csak a hiba adózó általi kijavítását követően továbbítja. A számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó vagy a javított adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál határidőben teljesítettnek kell tekinteni, feltéve, hogy azt az állami adóhatósághoz határidőben benyújtották.

 

Az önkormányzati adóhatóság az adóbevallás elmaradása, hiányos teljesítése esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével a napokban végzésben felhívja az adózókat az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. Fontos azt is tudni, hogy ekkor még mulasztási bírság nem kerül előírásra, és ha az adókötelezettséget (bevallás benyújtását és adófizetést) az adózó az ott előírt határidőben teljesíti. Későbbiekben is a szankciók a jogszabályokat sorozatosan megszegő adózókat sújtják.

 

Kérjük az adózókat folyamatosan kísérjék figyelemmel a tárhelyeiket, mert az értesítések, végzések, határozatok ide érkeznek és amennyiben az adókötelezettség teljesítés elmarad, úgy későbbiekben már akár taxatív mulasztási bírságra (Art. 221.§) is számíthatnak.

 

 

Pilisborosjenő, 2022. július hó

 

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adóhatósága