1. évi helyi iparűzési adóbevallás (HIPA) benyújtása és az adó befizetése, előlegek kiegészítése 2022. május 31-ig esedékes.

A vállalkozók/vállalkozások – főszabály szerint – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül elektronikusan nyújthatják be a helyi iparűzési adóbevallásukat Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adóhatósága felé. Az ehhez szükséges nyomtatvány a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/  ÁNYK formátumban /21HIPA/ megtalálható.

  1. évi iparűzési adóbevallás benyújtására, javítására, önellenőrzésére a „21HIPA” nyomtatvány szolgál. Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük Pilisborosjenőn volt a 2021-es adóévben. Az iparűzési adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény /Htv./ 52. § 6. pontja szerinti vállalkozó.

A helyi iparűzési adóban az adóelőleget és adófizetést önadózással kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy ebben a bevallásban kell az adózónak kiszámítania és bevallania az előlegfizetési időszak két időpontjára az adóelőleg összegét, valamint a végleges adót. Egyúttal az önkormányzatunk adószámlájára kell megfizetni az adókülönbözetet. Maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Pilisborosjenő község esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni. /Pilisborosjenő Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 11742001-15441276-03540000/

További részletes és bővebb információkat olvashatnak  a www.pilisborosjeno.hu  illetve a NAV honlapján.

Pilisborosjenő, 2022. május hó

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adóhatósága