A kisadózó vállalkozók tétételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 16-18 §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.). A változások lényege, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régi KATA”, mint adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva – megszűnik. A Htv. 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás lehetősége csak a Kata tv. („új KATA”) hatálya alá tartozókra 2022. szeptember 1-jétől vehető igénybe.

 

Az adónem megszűnése miatt e változást nem kell külön űrlapon bejelenteni

Tájékoztatjuk a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényen alapuló, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. § (3) bekezdése alapján adóhatóságunknál egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást választott (KATA-s) tisztelt Adózóinkat, hogy a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (új KATA tv.) 26. § e) pontja alapján ez az adószámítási mód 2022. szeptember 1-jétől megszűnik. E változást önkormányzati adóhatóságunkhoz nem kell bejelenteni, a változást nyilvántartásunkban hivatalból átvezetjük.

 

Iparűzési adófizetés

Az adóév kezdőnapjától (jellemzően 2022. január 1-jétől) 2022. augusztus 31-ig tartó időszakra jutó (időarányos) iparűzési adót az érintetteknek az önkormányzati adóhatóság iparűzési adó beszedési számlájára 2022. szeptember 15-ig kell megfizetni. /Az Iparűzési adót Pilisborosjenő Község Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számlájára 11742001-15441276-03540000 kell befizetni./

 

Adószámlák segítenek az adófizetésben

Az aktuális adószámlát az Elektronikus Önkormányzati Portálon /https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/ keresztül is megtekinthetik és ott bankkártyával is fizethetnek.

 

Új KATA-ra egyszeri, de egyébként jogvesztő határidővel, be kell jelentkezni az önkormányzati adóhatóság felé is

Azoknak az adóalanyoknak, akik az állami adóhatóságnál sikeresen bejelentkeznek az új KATA tv. hatálya alá, lehetőségük van az önkormányzati adóhatóságnál – a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti – egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározás választására, melyhez a jelzett Portálon kell űrlapon bejelentést tenni. A benyújtás határideje az új KATA tv. hatálya alá kerülést követő 45 napon belül van lehetőség (végső határidő: 2022. október 15-e)! A bejelentésre alkalmas „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS” nevű /ASP-ADO_BEJ/ űrlap a Portál honlapján lesz elérhető.

 

Szeretnénk felhívni külön is a figyelmet arra, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál választani az új KATÁ-t, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell – elektronikus úton – jelenteni az előírt nyomtatványon önkormányzati adóhatóságunk felé!

 

Tehát fontos kiemelni, hogy az önkormányzat felé fizetendő helyi iparűzési adó az említett kisadózó vállalkozók tételes adója nem váltja ki automatikusan, így arra vonatkozóan az adózóknak majd külön adókötelezettsége/bejelentési kötelezettsége lesz. A tételes hipa szerinti adózási mód bejelentésére – jogvesztő határidővel – 2022. október 15-ig van lehetősége az adózónak.

 

Az iparűzési bejelentkezési, változás bejelentési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton (Elektronikus Önkormányzati Portálról) nyújtható majd be, kifejezetten Pilisborosjenő Község Önkormányzati Adóhatósághoz. A tételes adózó vállalkozónak az időarányos adórészek esedékessége: 2022. október 15-e, illetve 2023. január 15-e lesz.

 

Az új KATA-ra át nem térő adózóknak 30 napon belül nem kell adóbevallást tenniük

Adóhatóságunknál az iparűzési adóban egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást választott (KATA-s), de az új KATA-t nem választó, vagy új KATÁ-sként az iparűzési adóban egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást NEM választó adózóinknak az iparűzési adó záróbevallási, illetve adóelőleg-bevallási kötelezettsége nincs. Legközelebbi bevallási kötelezettsége a 2022. szeptember 1-étől az adóév utolsó napjáig tartó időszak tekintetében lesz, melynek esedékessége 2023. május 31.

 

Akik, nem tudnak az „új KATA”-ba belépni, nekik az idén már semmiféle adóadminisztrációt nem kell teljesíteniük, azaz bevallást és bejelentést sem kell tenniük az önkormányzati adóhatóság felé! Mindössze a fennálló adórészt kell majd 2022. szeptember 15-ig megfizetniük, ám erről külön adószámla tájékoztatót is kapnak tárhelyükre. Ha az adózó nem lesz jogosult a tételes iparűzési adóalap-megállapítás szerinti egyszerűsített adóalap-megállapításra, akkor 2022. tört évre nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti időszakra. A 2023. május 31-éig benyújtandó hipa bevallásában (22HIPAK) fog a végleges iparűzési adóval elszámolni és egyben előleget közöl a 2023. július 1. és 2024. június 30-a közötti időszakra.

 

Tájékoztatjuk, hogy a központi és pilisborosjenői helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási és adatbejelentési nyomtatványokról, elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a https://www.pilisborosjeno.hu elérhetőségen részletesen tájékozódhat.

 

Pilisborosjenő, 2022. augusztus hó

 

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adóhatósága