Csatlakoztunk a nemzetközi EnPover projekthez

Pilisborosjenő Község Önkormányzata is részt vesz – magyar, német és lengyel önkormányzatok mellett – a EnPover című nemzetközi projektben. A kezdeményezés célja az önkormányzatokon keresztül az energiaszegénység mérséklése és az energiatudatosság fokozása, alacsony költségű energiahatékonyság növelő intézkedések segítségével. 

Egy háztartást akkor nevezünk energiaszegénynek, ha az nem képes megfizetni a fűtés vagy az egyéb alapvető energiaszolgáltatások olyan szintjét, mely a tisztességes életminőséghez szükséges. Mindennapi életünk alapvető feltétele az otthonunkban felhasznált energia; ez biztosítja a világítás, a fűtés, a főzés és számos berendezés és használati tárgy működését. Aki nem engedheti meg magának, hogy elegendő energiához jusson, hátrányt szenved az élet számos más területén is. Az Európai Unió tagállamai közül az energiaszegénységi ráta Magyarországon az egyik legmagasabb. Egy átlagos magyar család havi költségeinek 14-18%-át teszi ki az energiaszolgáltatások ára.

Vállalásunk szerint 8 hetes intenzív kommunikációs és szemléletformáló kampányt fogunk folytatni, melynek célja az energiaszegénység fogalmának tisztázása, a probléma közvetlen és közvetett hatásainak bemutatása és a megoldási lehetőségek felvázolása, gyakorlati tanácsok, elméleti ismeretek és innovatív ötletek átadás révén, melyek később is megtalálhatóak lesznek honlapunkon.

EnPover projekt 2019 októbereben vette kezdetét Lengyelország, Németország és Magyarország részvételével. A projekt a német Környezet- és Természetvédelmi Minisztérium és az Európai Klíma Kezdeményezés (EUKI) támogatásával valósul meg. A program hazai koordinálásáért az Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ a felelős. (A nagy múltú hazai civil szervezet szerteágazó, energetikával kapcsolatos tevékenységeiről bővebben a www.energiaklub.hu honlapon olvashatnak.) 

A projekt 2019 októberében kezdődött és előreláthatólag 2021 június végéig tart. Tömöri Balázs Polgármester 2020 tavaszán írta alá az együttműködési megállapodást, mert Pilisborosjenő Község Önkormányzata elhivatott, hogy gyakorlati lépéseket tegyen a probléma kezelésre. Az elmúlt évben a COVID-19 járvány ellenére rendületlenül zajlik a projektben meghatározott célok és tevékenységek végrehajtása. 

A lengyel (PNEC), német (DUH) és magyar (Energiaklub) partnerek segítségével egy nemzetközi önkormányzati döntéshozókból, illetve a településeken tevékenykedő önkormányzati szakértőkből álló kommunikációs fórum jött létre. Tovább az elmúlt hónapokban már két sikeres online találkozón bővítették az energiaszegénységgel kapcsolatos tudásukat a projekt partnerek. Magyarországon Miskolcon kívül még Szentendre, Pilisborosjenő, Bükkábrány és Tibolddaróc önkormányzata vesz részt a projektben. Ezért a kezdeményezés nem csak a nemzetközi kapcsolatok elmélyítését és a szakmai ismeretek átadást segíti elő, de jelentős mértekben hozzájárul az energiaszegénységgel kapcsolatos hazai tapasztalatok és jó példák megosztásához és kommunikálásához is. 

A EnPover program során az összes partner önkormányzatnak így Pilisborosjenőnek is lehetősége nyílik arra, hogy a leginspirálóbb energiaszegénység mérséklését célzó hazai és külföldi jó példák segítségével összeállított gyakorlati útmutatót használja fel a község energiaszegény lakosainak megsegítésre. 

Összegezve a következő hetekben szeretnénk Pilisborosjenő lakóinak figyelmét felhívni arra, hogy az önkormányzat segítségével és a helyi (lakó)közösségek összefogásával milyen alacsony költségű megoldások érhetőek el és valósíthatóak meg a helyi energiaszegénység mérséklése érdekében. Cikksorozatunkat érdemes lesz követni, hiszen a hasznos gyakorlatban is könnyen alkalmazható energiafogyasztás csökkentését segítő tanácsok mellett, szól lesz még az energiaszegénység meghatározásáról, a probléma gyökeréről és fajtáiról és káros egészségügyi hatásairól is. Továbbá a megoldási lehetőségekről, a helyi közösségeben rejlő kiaknázatlan potenciálról, az épületek felújításáról és az energiahatékony eszközök helyes használatáról is. Célunk, hogy olvasóinknak és a város lakóinak az háztartási energiakiadások és energiafelhasználás csökkentésével nagyobb komfort fokozatot és magasabb életminőséget érjenek el. Az energiaszegénység társadalmunk egészét érintő probléma, nemcsak a szomszédunk elszigetelt gondja! Egy kis odafigyeléssel, egymás támogatásával és az önkormányzattal segítségével sokat tehetünk, hogy Pilisborosjenőn is energiaszegénység mentes legyen a jövő.