A hulladékszállító szolgáltató ügyvezető igazgatója Feigli Ferenc ügyvédje kiséretében az önkormányzatunkhoz érkezett tárgyalni. A január 19-i megbeszélésen konkrét napi helyzetek és a nemzeti jogszabályok változása kapcsán merült fel a szerződés módosításának szükségessége, melyre a közeljövőben kerül sor.

Kommunális szemét kapcsán felmerült az olyan utcák, közök helyzete is, ahová eddig hulladékgyűjtő autó nem hajtott be, ezekre is alternatív megoldást fognak találni, hogy ne kelljen lehúzni a kukákat főbb utakra, mint ahogy eddig gyakorlat volt.

Házhoz menő lomtalanítás problémái abból fakadnak, hogy kerületre törvény szerint nem lehet hulladékot kihelyezni, a közszolgáltató alkalmazottai viszont nem mehet be magánterületre, ezért arra a kompromisszumra jutottunk, hogy főszabályként a megrendelt házhozmenő szolgáltatás reggelén a kapu közelébe – az ingatlan belül –  kell majd kihelyezni a lomot, ahol aznap a szolgáltató a tulajdonostól vagy meghatalmazottjától átveszi.

Zöld hulladékkal kapcsolatban tisztáztuk, hogy a kötegelt fát érvényesíteni kell rákötözött – zöld hulladékos – zsákkal, viszont a kihelyezéskor figyelni kell rá, hogy a köteg nem lehet másfél méternél hosszabb és fél méternél vastagabb. Lesznek külön gyűjtő napok

Új szelektív kukákkal kapcsolatban rákérdeztünk az egyes lakosoknak már meglévő – kék és sárga tetejű – hulladékgyűjtő edények használatának lehetőségére és a többlet szemét sorsára. A szolgáltató szeretné elérni, hogy mindenki a most kapott kukákban helyezze ki a szemetet, de ha valaki feltétlenül a meglévőt szeretné tovább használni, akkor az érvényes szerződése mellé kaphat csak matricát, amit felragaszthat az edényre. (Ezügyben kérjük, hogy keressék fel az ügyfélszolgálatukat: https://kommunaljunk.hu/dokumentumtar/) Az A4-es matrica megjelenítése viszont feltétele az elszállításnak, mert az igazolja az érvényes szerződés meglétét.  Gyakorlat ugyanis, hogy olyanok is raktak ki hulladékot, akik nem fizettek a szolgáltatásért. A szigorodó feltételek miatt viszont hetente 30-40 lakos rendezi a helyzetét, melynek eredményeképpen a Kommunál-Junk is minőségibb szolgáltatást tud majd nyújtani. A türelmi idő a hónap végén fog lejárni, február 1-től már csak annak fogják elszállítani a hulladékát, akinek matricával ellátott kukája van. (Érvényes ez a következetesség a kommunális hulladékra is: február végéig a szerződéssel rendelkező lakosok csekkel együtt meg fogják kapni az érvényesítő 2021-es matricát, március 1-től már csak az ezzel ellátott edényeket viszik el.) Ha a szemét nem fér bele a kukába, akkor továbbra is ki lehet helyezni az edény mellé (átlátszó neylonban vagy a kartonokat összekötözve).

Hungarocel jelenleg nem tehető szelektív szemét közé a kéthetenként megvalósuló házhozmenő szelektív hulladékszállítás keretében, ezért lakossági kérésre és javaslatra a hulladékudvari külön gyűjtésre külön, erre a hulladéktípusra specializálódott hasznosítóval tervez szerződni az önkormányzat. Kérjük, hogy ne helyezzék ki keddenként a szelektív szeméttel együtt.

A héten – 2021. január 18-tól 22-ig – még lehetőség van a szelektív kuka a Reiter pincebeli (Bárdi Ödön sétány, Egészségház aljában) átvételre (h-sz-p 9-13-ig, k-cs 14-18-ig). 2021. február 1-től a falugondnokságra kerülnek át a gyűjtőedények (Fő utca 53.), ahol szerdánként 9-től 17:30-ig tudják kiadni a munkatársak.

A szolgáltató jelezte, hogy több utcában (Petőfi Sándor utca, Kevélyhegyi út, Szent Donát utca, Lucerna köz, Szilva köz, Szellő köz) anyagi kárt okoztak a kilógó fák a járművekben, ezért kérjük, hogy a magánterületről közútra kilógó fák igazítását végezzék el a tulajdonosok. A közterületen álló fákat ápolását az önkormányzat intézi. További probléma, hogy több, szűk utcában nem tudnak a parkoló autók miatt behajtani, ezért kérjük a lakosokat, hogy szemétszállítási napokon gondoljanak erre a gépjárművek elhelyezésekor (egyébként az utak sikosságmentesítésnél is segítség lehet).

A szerződésmódosításig a jelenleg érvényben lévő szabályok az érvényesek:

Pilisborosjenő tájékoztató 2021.év