2022 januárja óta tanácsnokként fogom össze a Pilisborosjenő kék- és zöld infrastruktúrájával kapcsolatos feladatatokat. Az alábbi beszámolóban foglalom össze a legfontosabb környezetvédelmi-, zöldterület kezelési-, és vízügyi fejleményeket. 

Előrelépések a háromoldalú partnerségben

A Pilisi Bioszféra Rezervátum keretében megkötött háromoldalú szerződés 2022-es feladatainak munkaindító megbeszélését tartottuk meg március végén. A Pilisi Parkerdő Zrt.-vel és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával egyeztettünk a falu természeti környezetének közjóléti funkció bővítéséről. A fejlesztés alapját szolgáló térkép elkészítésében az ELTE földrajz szakos hallgatói nyújtanak majd segítséget, ugyanakkor örömmel veszem, ha a környéket jól ismerő falubeliek is csatlakoznak a turista útvonalak bejárásához, a tanösvények, pihenők, kerékpáros pályák stb. rögzítéséhez. Önkéntes jelentkezőket az antonovits.bence@pilisborosjeno.hu címre várok! 

Idén megindul az örökerdő művelésbe vont terület bejárása, és a vitális fák, a közelítő nyomok és a tervezett 25-50 lék kijelölése. Az első lékvágások 2023-24-ben várhatók, innentől indul majd az az évente május-júniusban ismétlődő lékfenntartó munka, amiben számítunk a természetszerető önkéntesekre. Az önkéntes lékkezelők toborzása és képzése 2023-ban indul.

Hegyi tarsóka

(Forrás: Wikipédia)

Virágzáskor közösen jártuk be a hegyi tarsóka (Thlaspi montanum) egyetlen magyarországi előfordulási helyét, és egyeztettünk az élőhelykezelési tervekről, illetve a terület biotikai felméréséről. 

Barczánfalvi Péter természetvédelmi őrrel kerül megrendezésre az idei fülemülék éjszakája program. Az esti madarász sétát június 2-ra tervezzük, melyre korosztálytól függetlenül várunk mindenkit.

 

Zöldterület kezelés

Az első negyedév fókuszában a legproblémásabb közterületi fák ápolása, a menthetetlen, illetve a veszélyt jelentő holtfák kivágása volt. Sok fán vagyunk túl, de még mindig csak az állomány töredékére volt időnk. Nagy megkönnyebbülés, hogy a falunkba érkező nagyfeszültségű vezeték teljes Budai út – Bárdi Ödön sétány – Fő út – Templom utca szakaszán sikerült a fákat a védőtávolság alá vágni. Sajnos a Bárdi Ödön sétány képét meghatározó fenyőt nem fogjuk tudni megtartani, ugyanis az veszélyezteti a közműellátást. Fontos előrelépés lesz a szakszerű, tervezett faállomány kezelésben a település fakataszterének elkészítése.

Jók a tapasztalataim a fák védelméről szóló rendelettel kapcsolatban a magánterületeken végzett fakivágások terén. A rendelet megszületése óta beállt az a stabil ügymenet, ahogy eljutunk a kérvény benyújtásától az engedély kiadásáig, így ez a kezdeti elakadások óta dinamikusan zajlik. A rendelet bevezetése óta 15 engedélyt adtunk ki, de ami a legfontosabb, hogy a rendelet hatására, a tulajdonossal folytatott beszélgetés, együtt gondolkodás eredményeként több szép faegyed is megmenekült a fűrésztől.

Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy március 1. és augusztus 31. között vis major esetet kivéve a fészkelő madarak védelme érdekében élő fát kivágni tilos. Kérem, hogy ebben az időszakban tartózkodjanak a bokor- és cserjeirtástól is, azt inkább az őszi- kora tavaszi időszakra ütemezzék, amikor az nem jelent élő- költő- és búvóhelyet kertjeink állatvilágának.

A tavasz folyamán kijelöltük az első kísérleti méhlegelőt. A Bárdi Ödön sétány és a hivatal parkolója közötti zöld sávot kaszálást követően egy pillangósvirágú magkeverékkel vetettük felül, hogy gazdag táplálékot biztosítsunk a beporzók számára. Ezt a sávot az idei évben csak egyszer fogjuk kaszálni, időt hagyva a növények virágzásának. A terület előkészítésében Sági Zsolt, a beporzó fészkek megépítésében pedig az általános iskola ökocsoportja nyújtott segítséget, melyet ezúton is hálásan köszönök!

Kertjeinkben is segíthetjük a beporzó rovarokat, ha nem nyírjuk mindenhol a pázsitot, hanem hagyjuk felnőni és virágozni. A virágzó gyepfolt egyszerre lehet dísze kertünknek és etetője számos rovarfajnak. Legalább ilyen jelentőségű az itatók kihelyezése.

Kék infrastruktúra

Zajlik az elnyert TOP Plusz – Élhető települések pályázat tervezése. Az elnyert közel 300 millió forintból az Ezüsthegyi úton és a Tücsök utca mellett épül ki a csapadékvizet minél nagyobb arányban visszatartó vízelvezető rendszer. Egyúttal hamarosan megindul falunk Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének (ITVT) készítése, mely a korábbi, minél gyorsabb levezetést célzó gondolkodással szemben a csapadék visszatartását helyezi előtérbe. Az új modell alapú stratégia előnye, hogy folyamatosan bővíthető, fejleszthető, így lekövethető vele mind a klíma, mind a település változása. 

Az idei súlyos aszály is figyelmeztet arra, mennyire fontos a lakossági csapadék visszatartás. A jó példákat tanulmányozva dolgozunk azon, hogyan tudnánk az egyedi lakossági esővíz gyűjtést támogatni. 

Patakjaink

A tavasz folyamán közterületfelügyelőnk segítségével felmértük a Határ-réti patakba vezetett illegális szennyvízbekötéseket. A rendszeres lakossági panasz alapján végzett bejárás számos környezetpusztító megoldást tárt fel, mely intézkedést von maga után. 

A DMRV Zrt szakembereivel bejárást végeztünk a Borosjenői-patak/Cigány-árok szennyvíztelep alatti szakaszán. A bejárás során megállapítást nyert, hogy az ürömi szakaszon szakszerűtlenül kiépített műtárgyak lassítják a vízfolyást, a feltorlódott hordalék, uszadék és szemét pedig intenzíven, jelentős szaghatás mellett bomlik a szennyvíztelepről érkező pehelyelúszás miatt. Jelenleg a DMRV Zrt-vel közösen keresünk megoldást, hogy a szennyvíztelep üzemeltetési idejének végéig konszolidáljuk a vízminőséget. Sajnos az általános iskola által végzett mintavétel arra mutatott rá, hogy a  Borosjenői patak vízminősége a szennyvíztelep felett sem megfelelő. 

Illegális hulladéklerakás

A tavasz folyamán több szemétszedő akció zajlott, melynek köszönhetően tisztábbá vált falunk és közvetlen környezete. Köszönöm az önkéntes szervezőknek és résztvevőknek, munkájuk eredménye látványos! A bejelentések nyomán a falugondnokság szintén igyekszik a legrövidebb úton a szemétkupacok elszállításáról gondoskodni, hogy az ne vonzzon további szemetet. Amennyiben illegális hulladéklerakást észlel, kérem jelentse a  https://pilisborosjeno.hu/jenoi-elet/kozerdeku/illegalis-hulladek-bejelento/ űrlapon!

Az illegális hulladéklerakással leginkább sújtott területen, a Téglagyár-Malomdűlői településrészen az önkormányzat a megelőzésre kíván hangsúlyt fektetni. Egyeztetést folytatunk Pilisvörösvár önkormányzatával annak érdekében, hogy egységesen szabályozzuk az útszakasz teljes hosszát, és engedélyhez kössük a tehergépjárművek behajtását. A forgalomszabályozás betartatását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását segíti az a rendszámfelismerő kamerával ellátott térfigyelő kamerarendszer, melynek telepítéséről szóló szerződést a napokban írta alá Polgármester Úr. 

Madáretető Szent Vendel – a pásztorok, jószágtartók és állatok védőszentjének – emlékművénél

Madárbarát települések szövetsége

Új lendületet vett a 2020-ban indult egyeztetés az országos Madárbarát Települések Szövetségének felépítéséről, melyben falunk a kezdetektől részt vesz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület koordinálásában több településsel közösen dolgozunk a szövetség létrehozásán, szabályrendszerének kidolgozásán. 

Kövesbérci pihenőpark

Újraindul a Kövesbérci pihenőpark tervezési folyamata. A VEKOP közlekedésbiztonsági fejlesztést bevárva szeretnénk egy olyan közösségi teret létrehozni, amely egyszerre biztosít találkozó helyet a helyben élőknek, játszó lehetőséget a gyermekek számára és pihenőhelyet az Országos Kéktúra teljesítői számára. A felkért tervezővel májusban terepbejárást végeztünk, lapzártakor az ajánlattételre várunk. 

Speciális hulladékgyűjtési alkalmak

Június 11-én két gyűjtőpontra várjuk a lakossági elektronikai hulladékot. Az ófaluban a megszokott helyen, az óvoda parkolójában, a külső településrészen pedig a Téglagyári út elején lesz gyűjtőkonténer, ahova 8:00-13:00-ig hozhatják elektromos berendezéseiket. 

Az idei évben veszélyes hulladék gyűjtő alkalmat is szervezünk. Ide elsősorban megmaradt festéket, vegyszereket várunk majd. A gyűjtő alkalom pontos ideje lapzártakor még nem ismert. 

Antonovits Bence