Kiemelt ügyek, döntések

A Képviselő-testület novemberi üléséből kiemeltük a legfontosabb döntéseket, napirendi pontokat.

  1. A képviselők úgy döntöttek, hogy a 027-es terület Településrendezési Szerződését érintő napirendi pontot egy decemberi, rendkívüli KT ülésen tárgyalják, hogy legyen elég idő minden érintettnek és érdeklődőnek áttanulmányozni a honlapon közzétett, megkötni kívánt szerződést.
  2. A Képviselő-testület módosította a fák védelméről szóló rendeletét a beérkező tapasztalatok, észrevételek alapján: elektronikusan is be lehet majd nyújtani a kérelmet, az invazív fafajok kivágásánál a fapótlást átvállalja az önkormányzat, illetve egyedi elbírálás lehetőségét definiálták nehéz szociális helyzet esetén. Eddig hat kérelmet nyújtottak be a lakosok, ezek tapasztalatait folyamatosan beépítik a rendelet szövegébe.
  3. A képviselők több HÉSZ-t, illetve Településszerkezeti Tervet érintő módosítást is megtárgyaltak: Várvölgyi fasor útjának szükséges szélessége; Vincellér utcai területek sorsa; Nemzeti park határának módosítása a Pinty köznél; lovarda létrehozásához terület átsorolás; védősáv Lazareth és Üröm határán; Erdő és Fenyő utcák rendezése. A jelzett igények egy részénél további tárgyalások szükségesek, a változtatások  várhatóan a Településfejlesztési Koncepció miatt esedékes HÉSZ módosításban kaphatnak helyet.
  4. A Képviselő-testület elfogadta a Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői beosztására kiírandó pályázat szövegét. A pályázat lezárultáig Farkas-Lovag Melindát bízták meg a vezetői feladatok ellátásával.
  5. Az ülésen elfogadták a Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda 2022. évi nevelési év munkatervét. Külön hangsúlyt kapott, hogy a nyári zárvatartás idejére lakossági igény esetén ügyeletet szervez az Önkormányzat az óvoda segítségével. 
  6. A képviselők jóváhagyták a Széchenyi Terv Plusz keretében meghirdetett pályázatokon történő indulásokat: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése; Óvodabővítés; Élhető települések – vízelvezetés; Kerékpárút tervezés.
  7. Az adórendelet módosításával mentesítették azokat a – közforgalom elől elzárt – magánút tulajdonosokat az út után fizetendő telekadótól, akik legalább a gyalogosforgalom és a kerékpáros közlekedés előtt megnyitják a tulajdonukban lévő utat és a fenntartását teljeskörűen és egész évben vállalja.

A 18 napirendi pontot tárgyaló ülés további történései megtekinthető a teljes ülésről készített közvetítésben: