25. 2023. 05.

A 2023. május 24-i soron kívüli ülés rövid beszámolója

által|2023-05-25T16:40:35+02:002023. 05. 25.|Hírek, KT ülés videó| A 2023. május 24-i soron kívüli ülés rövid beszámolója bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

=> Javaslat 628 hrsz. Lazareti Önkormányzati ingatlan értékesítésére Bár önkormányzatunk több, mint kétmilliárdos költségvetési főösszeggel rendelkezik mégis ebből a jelentősnek számító összegből csak egy szűk rész az, ami szabad felhasználású vagy fejlesztési, felújítási, beszerzési célú feladatokra lehet használni. Önkormányzatunk tavaly is és az azt megelőző évben sikeresen pályázott és nyert uniós pályázati forrásokat, de azok Tovább»

26. 2023. 04.

A 2023. április 25-i rendkívüli képviselő-testületi ülés rövid beszámolója

által|2023-04-26T16:14:28+02:002023. 04. 26.|Hírek, KT ülés videó| A 2023. április 25-i rendkívüli képviselő-testületi ülés rövid beszámolója bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

⇒ Javaslat szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásra, önrészének biztosítására: A képviselők úgy döntöttek, hogy a szociálisan rászorult lakosok támogatásához Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvény 3. melléklet I.2.2.1. pontja és a pályázati kiírás alapján kemény lombos fafajtára vonatkozó 21 000 Ft + áfa/erdei m3 tűzifa támogatási összeg igénylésére pályázatot Tovább»

17. 2023. 04.

Képviselőtestületi ülés – 2023. 04. 12.

által|2023-04-21T10:12:50+02:002023. 04. 17.|Hírek, Önkormányzati ülések felvételei| Képviselőtestületi ülés – 2023. 04. 12. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

https://youtu.be/FJA5_UZkGJc ⇒ Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására:  A testület elfogadta a polgármester - üléseken szokásos - beszámolóját, melyből az derül ki, hogy a korábbi testületi ülések határozatainak megfelelő intézkedések történtek az elmúlt hetekben és minden a a közösen eldöntött határidők szerint zajlik. ⇒ Javaslat civil szervezetek 2022. évi beszámolójának elfogadására:  Pilisborosjenő Község Önkormányzata Tovább»

7. 2023. 03.

A 2023. március 7-i ülés rövid összefoglalója

által|2023-04-18T14:35:25+02:002023. 03. 07.|Hírek, KT ülés videó| A 2023. március 7-i ülés rövid összefoglalója bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A testület elfogadta a javaslatot a 2097 Pilisborosjenő, Iskola utca 7/A. szám alatti ingatlan ¾-ed tulajdoni hányada ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 7/2023. (I. 25.) KT. Határozat módosítását, aminek eredményeképpen az óvoda udvarának területe nagyobb lehet. A módosításban hivatkoznak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/O. § (1) bekezdésének a) pontjára is és Tovább»

16. 2023. 02.

A 2023. február 15-i képviselő testületi ülés és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös ülés rövid összefoglalója

által|2023-02-20T16:18:37+01:002023. 02. 16.|Hírek, KT ülés videó, NNO| A 2023. február 15-i képviselő testületi ülés és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös ülés rövid összefoglalója bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

⇒Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete első napirendi pontként a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 23/2018 (XI.16.) rendelet módosításáról tárgyalt. Jávor Csaba a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár megbízott vezetője kereste meg a képviselőket azzal, hogy a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 23/2018 (XI.16.) rendelet módosításra szorul. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a Tovább»

26. 2023. 01.

A 2023. január 25-i képviselő testületi ülés rövid összefoglalója

által|2023-01-26T12:28:33+01:002023. 01. 26.|Hírek, KT ülés videó| A 2023. január 25-i képviselő testületi ülés rövid összefoglalója bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Napirend előtt a testület tárgyalta és elfogadta, hogy a „Pilisborosjenő közlekedésbiztonsági fejlesztések” közbeszerzésben a KM Építő Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Bádogos utca 7.) ajánlattevőt nyertesként kihirdessék, és szerződést kössenek vele. A munka elvégzésére önkormányzatunk 300 MFT, 100 %-os támogatás intenzitású pályázatot nyert el 2022. évben. Ezt követően elfogadták a Tücsök utcában jövőben megvalósuló lovarda kapcsán a Tovább»

15. 2022. 11.

Soron kívüli képviseleti ülés – 2022. november 15.

által|2022-11-18T10:11:54+01:002022. 11. 15.|Hírek, KT ülés videó| Soron kívüli képviseleti ülés – 2022. november 15. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A lazareti tulajdonosok egyre nagyobb számban jelentkeznek, hogy kifizetnék a közművesítési kötelezettségüket, aláímák az Önkormányzattal az erre vonatkozó szerződést, ezt követően pedig az Önkormányzat adja ki a jelzálogra a törlési engedélyt. A Covid veszélyhelyzet alatt kialakításra került ezen ügyletekre egy standard szöveg, mellyel a Megállapodásokat, Jelzálogjog törléseket, és az esetenként felmerülő, az Önkormányzat javára szóló Tovább»

7. 2022. 11.

Képviselő testületi ülés videója és összefoglalója

által|2022-11-10T12:36:55+01:002022. 11. 07.|Hírek, KT ülés videó| Képviselő testületi ülés videója és összefoglalója bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A testület támogatta az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló rendelet megalkotását, ugyanis az önkormányzati gazdálkodási rendszer jelentősen átalakult, a helyi adók szerepe tovább nőtt az önkormányzati költségvetésben, a pénzügyi stabilitás megteremtésében. Az önkormányzati bevételek nagy részét, biztos bevételi forrását a helyi adóbevételek képezik, ezért a kintlévőségek hatékony beszedése, az ellenőrzési munka eredményessége, az Tovább»

28. 2022. 09.

A szeptember 22-i képviselőtestületi ülés rövid összefoglalója és felvétele

által|2022-09-28T11:51:09+02:002022. 09. 28.|Hírek, KT ülés videó| A szeptember 22-i képviselőtestületi ülés rövid összefoglalója és felvétele bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete először a polgármesternek a 2022. augusztus 30. napjáig született, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadta el. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésének rendelkezései szerint a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság Tovább»

Go to Top