→ Sürgősségi előterjesztés óvoda bővítés közbeszerzése kapcsán

Eszközbeszerzés kapcsán 35 ajánlat érkezett, jegyző úr kérte a – hiánypótlás után is – érvénytelen pályázók kizárását, melyet a testület elfogadott.

→ Beszámoló a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Az előterjesztésben részletezett beszámolót a képviselők elfogadták.

→ Javaslat a Pilisborosjenő, 3192, 3193 és 3194 hrsz-ú ingatlanokat érintő HÉSZ módosítási kérelem elbírálásra

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelmet a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozik – mint környezetvédelmi szempontokkal, valamint a Pilisborosjenő Településfejlesztési Koncepciójában meghatározott önkormányzati érdekérvényesítést szolgáló döntéssel ellentétes irányú intézkedést – elutasítja.

→ Javaslat a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2023. évi beszámolójának, a 2023. és 2024. évi szakmai programjának elfogadására

A Humán Bizottság javaslatára a képviselők elfogadták az igen részletes beszámolót és a programot. A megnövekedett esetszámok miatt felmerült humánerőforrás bővítésének szükségessége. A szolgálatvezető által jelzett problémákról bizottsági szinten fognak vele tanácskozni.

→ Javaslat Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi beszámolójának, 2024. évi programtervének elfogadására, illetve a terembérlet feltételeinek megállapítása

A képviselők elfogadták az előterjesztést, néhány felmerült problémát a vezetővel át fogják vele beszélni.

→ Javaslat Budaörsi Rendőrkapitányság, Pilisvörösvári Rendőrőrs 2023. évi beszámolójának elfogadására

A testület elfogadta a beszámolót és szükségesnek tartják a lakossági felvilágosítást a nagyságrendileg megnövekedett internetes bűnözéssel kapcsolatban.

→ Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

Ellenőrzés kapcsán felmerült – egyes szolgáltatásokat szabályozó – hiánypótlásokat fogadtak el a képviselők.

→ Javaslat Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Ellenőrzés kapcsán felmerült a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat hivatalba történt integrációja okán pár dolog átvezetése az SZMSZ-be, melyet a képviselők elfogadtak.

→ Javaslat az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának elfogadására

Az előző pénzügyi évet lezáró dokumentumot elfogadták a képviselők, a benne szereplő számokat már megismerték a 2023. év utolsó költségvetésmodosításának elfogadásakor.

→ Javaslat Trafibox (fix telepítésű sebességmérő doboz) beszerzésére

Pilis medencei települések vezetői állapodtak meg arról, hogy településenként telepítenek boxokat a 10-es út mellé és vesznek közösen három trafipaxot, mely majd vándorol a boxok között. Megérkeztek az árajánlatok, a testület támogatja az elképzelést. A képviselők akkor szeretnének dönteni a költségekről, ha a teljes telepítési költség fedezete rendelkezésre áll, ha a helyszín rendőrökkel egyeztetve van és ha olcsóbb lámpás lassító lehetőségét is tisztázták illetékes szervekkel.

→ Javaslat Mesevölgy Óvoda és Bölcsöde házirendjének elfogadására

A képviselők elfogadták a javaslatot.

→ Javaslat dr. Kovács Levente háziorvos rendelési idő változtatási javaslat elfogadására

A rendelési idő 2 órával való növekedését támogatják a képviselők.

→ Javaslat Pilisborosjenő 2078/8 hrsz.-ú közterületből 140 m2 terület értékesítésre

Kavics utca végének rendezéséhez (egy ottani tulajdonos elkerített közterületet) szükséges az eladás, ezért a testület elfogadta a javaslatot.

→ Javaslat HÉSZ módosítás során eljárási rend változtatására

A képviselők a javaslatot elfogadták

A testület ZÁRT ÜLÉS keretében tárgyalt egy fegyelmi ügyet és egy bérlakás igényt.