Az önkormányzati adóhatóság a követeléskezelési és végrehajtási ügyekben is szolgáltató hatóságként működik és támogatja az önkéntes jogkövetést.

Adóhatóságunk szolgáltató jellegének része, hogy az Pilisborosjenő község adózók számára biztosítja az önkéntes jogkövető magatartás ösztönzését a követeléskezelés és végrehajtás során is. Célunk, hogy a kényszerítő jelleg alkalmazására csak azon tartozással rendelkező adózók esetében kerüljön sor, akik/amelyek az adókötelezettséget szándékosan nem teljesítik, és folyamatosan adóelkerülő magatartást tanúsítanak.

Végrehajtási költségek és más egyéb szankciók csak olyanokat terhelnek majd, akik nem vesznek tevőlegesen részt a követeléskezelési eljárásban és az adófizetésben. Önkormányzati adóhatóságunk a követeléskezelési eljárás során is lehetőséget kínál a tartozás kényszercselekmények és hátrányos jogkövetkezmények nélküli megfizetésére.

Az elektronikus tárhelyekre, illetve postai úton kiküldött egyenlegértesítő az önkormányzatunkat megillető esedékes helyi adó tartozások összegeit tartalmazzák, azoknál, akik az adó előírásokat még nem egyenlítették ki maradéktalanul.

A felhívásokban kérjük a T. Adózókat, hogy az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 30.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján szíveskedjen tartozásait haladéktalanul rendezni. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetést belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

Felhívjuk arra is figyelmet, hogy amennyiben a felhívásban foglaltaknak nem tesznek eleget, úgy az Avt. 30.§ (1) bekezdése alapján, a végrehajtást meg kell indítania az önkormányzati adóhatóságnak, ennek költségei az adózót terhelhetik.

Tájékoztatjuk az érintetteket arról is, hogy az aktuális adószámla kivonatát az Elektronikus Önkormányzati Portálról belépve / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap / a nap 24 órájában az arra jogosultak lekérdezhetik és így pontosan ellenőrizhetik esedékes tartozásuk /más adónemekben is/ nagyságát.

Amennyiben a tartozásával, vagy az adózással kapcsolatosan kérdése merülne fel, vagy egyeztetni szeretnének, úgy munkatársaink – az adótitok szabályainak betartása mellett – készséggel állnak az Önök rendelkezésére. Amennyiben Önnek fizetési nehézséget jelent a tartozás egy összegben történő megfizetése, úgy kérelmezhet részletfizetést, vagy fizetési halasztást.

 

Pilisborosjenő, 2021. június 16.

 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Adóhatósága