A napirend ismertetése után önkormányzati érdekből zárt ülést rendeltek el, majd folytatták a nyílt ülés keretein belül a focipálya környékének továbbfejlesztésére érkezett tervekkel. Október 13-án tekintették meg a képviselők a Tervtanáccsal együtt a tervezők prenzentációit, és a képviselőtestületi ülés keretében pedig elfogadták a bíráló bizottság  javaslatát, miszerint a funkcionális és településképi szempontok alapján Kalmár Csaba Bence tervének továbbgondolásra kötnek tervezési szerződést. Ezt követően elfogadták a beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, majd döntöttek az önkormányzati és hivatali szmsz módosítás elfogadásáról, mert az elmúlt két év tapasztalait szükségesnek érezték a szabályzatban is megjeleníteni. Egyik ilyen elem, hogy a Műszaki Bizottság megszűnik, Mihálffy Attila pedig innentől a Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság külső tagjaként folytatja munkáját vagy hogy a Hivatal részeként megjelenik a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Klinger Magdolna vezetésével), átvéve ezzel a Talpon maradni Kft-től – és Ludasi Évától – a feladatot. Az este során ez utóbbi beszámolóját is elfogadták, majd meghatalmazták a polgármestert, hogy a bérleti szerződést hosszabbítsa meg határozatlan időre, de legalább egy évre a plébániával. A Német Nemzetiségi Általános Iskola felvételi körzethatárairól is döntöttek a képviselők a 2022-23-as tanévre vonatkozóan és Pécel Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásból (FAÖT) való kilépését és az ezzel járó szmsz és törzskönyvi szám módosítást is elfogadták. Ezt követően szavaztak a költségvetés módosításáról normatív-, pályázati és kormánytámogatások általi többletbevételek, személyi juttatások és dologi kiadások, felújítások és felhalmozási támogatás visszafizetése, közhatalmi bevételek és tartalékképzés miatt. A közbeszerzési terv módosítása volt az utolsó napirendi pont, melyet elfogadtak a bölcsőde kiegészítő munkái kapcsán az elnyert plusz források következtében. A következő képviselő testületi ülés november 17-én lesz.