A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-a adott felhatalmazást a települési önkormányzat képviselő-testületének, hogy önkormányzati rendeletben megállapítsa a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat.

A levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Kormányrendeletben 1. §-a szerint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 2022. június 1. napjától Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetet megszüntette.

Ez által a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó szabályok – vagyis a települési önkormányzatok joga, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel megállapítsa – megszűnt.

Helyi szabályozás hiányában az avarégetéssel kapcsolatban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225.§ (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak, melynek alapján

Magyarország teljes közigazgatási területén

TILOS az avar és kerti hulladék égetése!

Természetesen ez a tilalom nem terjed ki a kerti sütögetésre, bográcsozásra és grillezésre, ahogy a tűzgyújtási tilalom sem érinti a saját kertünkben történő sütögetést.