Perlinger Györgyi német nemzetiségi képviselőjelölt

Bemutatkozásomban megválasztásom esetén történő céljaimról is szeretnék hírt adni.

Pilisborosjenőn születtem, anyai ágon falunkhoz, míg apai ágon Budakalászhoz is van kötődésem. Büszkén írom le, hogy három szép gyermek nagymamája vagyok, rendezett családi körülmények között élek. A faluban dolgozom, mely az eddigi képviselői tevékenységemben, a gyors ügyintézésben gyakran segítség volt.  

2002 óta folyamatosan képviselő voltam a mindenkori nemzetiségi önkormányzatban, Szegedi Ferenc halála óta elnökként tevékenykedek. Ezalatt még tovább mélyült identitásom, kötődésem a gyökereimhez és elszántságom a sváb közösséget összefogni, érdekeiket hathatósan képviselni, hiszen szerves része falunk életének, múltját, történelmét ismerem. Véleményem szerint ”mindannyian hozzáadunk az egészhez”. Munkám során fontos számomra az alapok megtartása, egyben igazodás a mai élet kihívásaihoz. Pozitívumként látom, hogy a fiatalabb generációból egyre többen fordulnak felénk, vesznek részt rendezvényeinken, fogadják el meghívásainkat. Ezt a folyamatot is erősíteni kívánom a jövőben. Falunk mindenkori vezetésével mindig szorgalmaztam a párbeszédet, az egészséges együttműködést -ez jövőbeni célom is- hiszem, hogy ez az út vezet a fejlődéshez, egymás megbecsüléséhez, értékeink tiszteletben tartásához. A helyi óvodával, iskolával, egyházzal és civil szervezetekkel folytatott jó kapcsolatról tudok beszámolni. A képviselői munkám mellett párhuzamosan régóta vezetem a Deutschklub Weindorfer Singkreis énekkart. Tevékenységünk során a sváb hagyományok, tradíciókon túl az örökölt és hozzáadott gazdag ének-zenei kulturális kincs egyre színvonalasabb megjelenítésére törekszünk a helyi és más fellépések alkalmával. Megalakítottam 2023-ban a Weindorfer Spätlese tánccsoportot. Továbbra is támogatni kívánok minden olyan kezdeményezést, mely a faluközösséget egyre közelebb hozza egymáshoz. Örömömre szolgál, hogy új személyeket, köztük fiatalokat is meg tudtam szólítani a képviselőjelöltségre. Ismerem őket, tudom, hogy megválasztásuk esetén képviselőként elhivatottan fogják a közösség érdekeit szolgálni. Szívesen folytatnám velük a megkezdett munkát, tapasztalataimmal, ismereteimmel nagyban segíthetném tevékenységüket.

Amennyiben az évek alatt végzett nemzetiségi képviselői munkám és bemutatkozásom alapján érdemesnek ítélnek a jövőbeni folytatására, úgy kérem szavazatukkal támogassanak.

Heves László nemzetiségi képviselőjelölt

Bár nem Pilisborosjenőn születtem, néhány év kivételével, életem nagy részét a faluban éltem le. Nagyszüleim itt laktak, ezért itt jártam óvodába. Tulajdonképpen minden Pilisborosjenőhöz köt. 

Mindig szerettem a falut, így tenni is kívántam érte. Több alkalommal voltam képviselő, alpolgármester. Közel húsz éve vagyok elnöke a Tűzoltó Egyesületnek, és a Deutschklub Weindorfer Singkreisnek tagjaként is ennyi ideje tevékenykedem.  

A németség, svábság mindig közel állt hozzám, hiszen felmenőim is onnan származnak. Képviselőként is szem előtt tartottam érdekeiket, így amikor felmerült a kérdés, hogy vállalnám-e a német önkormányzati képviselőjelöltséget, nem gondolkodtam, igent mondtam.

Nemzetiségi képviselőként szeretném, ha jobban be tudnánk vonni tevékenységünkbe azokat a fiatalokat és persze nem csak a fiatalokat, akikben még van érdeklődés őseik múltja, hagyományai, kultúrája iránt. Sajnos a rendszerváltás előtti időszakban – elődjeink lelkiismeretes munkája ellenére- ezek az értékek megkoptak, ezért úgy látom, hogy sokat kell tennünk ezen erények újbóli megismertetéséért, megőrzéséért.

Véleményem szerint erősíteni kell a Steinheimben élő egykori kitelepítettekkel és a kitelepítés óta felnőtt generációkkal való kapcsolatot. Ez az együttműködés nagyban segíthetné munkánkat. 

A rendszerváltás óta eltelt több mint harminc év vitathatatlan, nemzetiségi kultúránk megőrzésében, megismertetésében történt eredmények alapján, megválasztásom esetén, fentebb leírtak szellemében fogok hozzá képviselői munkámhoz.  

Tisztelt Választók! Amennyiben érdemesnek tartanak a német nemzetiség képviseletére, kérem, szavazatukkal támogassanak.

Kiss Gabriella német nemzetiségi képviselőjelölt 

47 éves vagyok, 3 felnőtt gyermek édesanyja. Budapesten dolgozom a Waters Corporation magyarországi leányvállalatánál. 

Apai ágon sváb leszármazott vagyok. Pilisborosjenőn születtem és nevelkedtem. Belenőttem a helyi svábok közösségébe. A települést földrajzi és társadalmi szempontból is ismerem, a helyi értékekhez személyes kötődésem van. Részt veszek a közösségi rendezvényeinken, emellett a Deutschklub-Weindorfer Singkreis kórus és a Spätlese Weindorfer Tanzgruppe tagja is vagyok. 

Célkitűzéseim között szerepel a sváb szokások és hagyományok felelevenítése és ápolása, fontosnak tartom, hogy a gyerekek, fiatalok megismerjék és továbbörökítsék sváb őseink kultúráját, bekapcsolódjanak a nemzetiségi életbe, egyre többen ismerjék meg a sváb szokásokat, recepteket és vegyenek részt nemzetiségi ünnepeinken. Örömmel fogadtam el a Német Nemzetiségi Önkormányzat felkérését, szeretnék fiatalos lendületet vinni a képviselői testület munkájába. 

 

 

Komlós Erzsébet német nemzetiségi képviselőjelölt 

Sopronban, a leghűségesebb magyar városban születtem. Életem első éveiben Sopronbánfalván éltem, ahol nagyszüleimnél csak a német TV csatornákat lehetett fogni. Egyetemi tanulmányaim miatt kerültem Budapestre, ahol előbb közgazdász majd kertészmérnök és később növényorvos végzettséget szereztem. Jelenleg a közigazgatásban dolgozom köztisztviselőként. Több mint negyedszázados kötődésem van jelenlegi lakóhelyemhez, Pilisborosjenőhöz, végül 2017-ben költöztünk családommal a faluba. Több szálon kötődik a családom a svábsághoz. Nagyapám Kraft József 1923-ban magyarította a nevét a jelenlegi családi nevemre (Komlós). Az ő 6 testvére és azok leszármazottai ma is Kraft családnéven élnek Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyék találkozásánál egészen kicsi falvakban is. (Csér, Jákfa, Csáfordjánosfa) Sajnos a nagyszüleim, akiktől a sváb kötődésem van már nem élnek, de ma is nap mint nap a tőlük eltanult, ellesett ételeket készítjük és fogyasztjuk, a hagyományaikat, népszokásaikat, tárgyi emlékeiket méltán megőrizzük a családban. Jelenleg a Weindorfer Singkreis (Pilisborosjenői Dalkör) tagja vagyok, akikkel jó néhány fellépésen vettem már részt mind a faluban mind azon kívül. Megválasztásom esetén az eddig megszerzett tudásomat és tapasztalataimat szeretném felajánlani a helyi svábság (német nemzetiségi önkormányzat) érdekképviseleti tevékenységéhez a német hagyományaink megőrzésében úgy a mezőgazdálkodásban, növénytermesztésben, szőlőművelésben, a tradicionális élelmiszeripari termékek előállításában (ételreceptek, stb.), melyeket jelenleg is művelünk családi körben és mind jobban szeretnénk tökéletesíteni a hagyományőrzés érdekében. Amennyiben a bemutatkozásom alapján érdemesnek tartanak a képviselőségre, úgy az eddig megszerzett tudásomat és tapasztalataimat tudom a közösség érdekképviseletére, hagyományainak őrzésére felajánlani, melyet nagy lelkesedéssel az őseink iránti tiszteletből teljes szívvel-lélekkel teszek. 

Dr. Schieszl Ferenc német nemzetiségi képviselőjelölt (ÉMNÖSZ)

Tisztelt Pilisborosjenőiek, tisztelt Választópolgárok!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. 55 éves vagyok, sváb szülők gyermeke, születésem óta Pilisborosjenőn élek. Feleségemmel, Beatrixszal 31 éve élünk boldog házasságban, 4 gyermekünk és egy unokánk van.

Pilisborosjenőn jártam általános iskolába, majd a Pataky István Híradásipari Szakközépiskolában szereztem érettségit. Ezután a GATE Gyöngyösi Főiskolai Karán pénzügyi szakon gazdasági mérnöki, később a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán jogi diplomát, majd adótanácsadói végzettséget is szereztem. 

Munkámat tekintve, a Vám- és Pénzügyőrségnél parancsnoki, hulladékgazdálkodási és víziközmű szolgáltató társaságoknál ügyvezetői, operatív igazgatói beosztásban dolgoztam, illetve dolgozok most is. Szabadidőmben szívesen végzek asztalos tevékenységeket, kirándulok, illetve sváb-tiroli-bajor néptáncokat táncolok. Feleségemmel tagjai vagyunk az Alpenrose Tanzgruppe Budakalász és a Spätlese Weindorfer Tanzgruppe tánccsoportoknak.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Perlinger Györgyi asszony buzdítására, illetve felkérésére fogadtam el a képviselő választáson történő indulást. Német nemzetiségi képviselőként célom lesz a sváb kultúra, zenei és tánc hagyományok ápolása, a helyi lakosok, különösen a fiatalság bevonása a nemzetiségi életbe, ünnepekbe, mint az általunk ismert környező sváb falvakban.

Végezetül: „A múltat, a történelmet tisztelni és ismerni kell, de semmiképp sem isteníteni és abban élni. Nem szabad elfelejteni, hogy honnan jöttünk, de szem előtt kell tartani, hová megyünk. (idézet Bethlen Dzsi: A hagyományok és a történelem tisztelete a kultúránk egyik alapja iratából) 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Sturcz László német nemzetiségi képviselőjelölt

56 éves vagyok, Pilisborosjenőn nőttem fel, az egész családom itt él már nemzedékek óta. Pilisszentivánra házasodtam, jelenleg itt élek. Két gyermekem van, Ákos és Balázs, feleségem, Erika 4 éve meghalt. Nagyon sok szállal kötődöm a faluhoz. Itt él az édesanyám, itt élnek a rokonaim, barátaim. 

Pilisborosjenőn jártam általános iskolába, majd a szakmunkásképző iskolában szereztem bolti eladói végzettséget. Az iskola elvégzése óta a kereskedelemben dolgozok.

A sváb hagyományok fontosak számomra, azokat szeretném ápolni és sok emberrel megismertetni. Tagja vagyok a Spätlese Weindorfer Tanzgruppe tánccsoportoknak. Ezért is fogadtam el a nemzetiségi képviselő jelöltséget.