Téli tűzifa támogatást igényelhet az a szociálisan rászoruló lakos, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem NEM haladja meg:

– a szociális vetítési alap 300%-át (ez jelenleg 85.500,- FT)

– egyedül élő, valamint gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő esetén a szociális vetítési alap 400 %-át (jelenleg 114 000 Ft-ot),

– 70 életévüket betöltött kérelmezők esetében a szociális vetítési alap 400 %-át (jelenleg 114 000 Ft-ot).

Előnyben részesülnek azon kérelmezők, akik az alábbi jogcímek valamelyikén támogatásra jogosultak:

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre,

– halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családoknak járó támogatásra,

– hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családoknak járó támogatásra,

– adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,

– aktív korúak ellátására,

– időskorúak járadékára,

– lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosultak, tekintet nélkül arra, hogy természetbeni vagy pénzbeli formában részesülnek támogatásban.

Megítélhető tűzifa mennyisége:

Egy fűtési szezonban háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa támogatás nyújtható, és csak azoknak, akinek másképpen nem megoldható a fűtésük.

Kérelem benyújtásának módja:

A jövedelem-igazolásokkal egyidejűleg, írásban, az önkormányzat ügyfélszolgálatán, avagy a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál benyújtott kérvényben.

Cím: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16..

Email: hivatal@pilisborosjeno.hu

Benyújtás végső határideje:

2023.10.31.