ALAPKAMAT MÉRTÉKE

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2021. (VI. 22.) MNB rendelete a jegybanki alapkamat mértékéről.

 • A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:
  1. § A jegybanki alapkamat mértéke 0,90%.
  2. § (1) Ez a rendelet 2021. június 23-án lép hatályba
  .(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 24/2020. (VII. 21.) MNB rendelet.

Dr. Matolcsy György s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Art
206. § [A késedelmi pótlék fizetési kötelezettség]

 • (1) Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.
  A késedelmi pótlék – az adóhatósági megállapítás kivételével – a késedelem napján végrehajtható.
 1. § [A késedelmi pótlék felszámítása és előírása]
 • (1) Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül, illetve az adóhiányt megállapító határozatban felszámítja, és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot.
 1. § [A késedelmi pótlék alapja]
 • (1) A késedelmi pótlék alapját adónként és költségvetési támogatásonként külön-külön kell figyelembe venni, kivéve, ha azokat egy számlán tartják nyilván.
 1. § [A késedelmi pótlék mértéke]
 • (1) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.
 • (2) A késedelmi pótlék napi mértékét három tizedesjegy pontossággal, a további tizedeseket elhagyva kell megállapítani.

Pilisborosjenő, 2021. június 24.

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Adóhatósága