BEVALLÁS a telekadóról 2020. évi

BEVALLÁS az építményadóról 2020. évi

Megállapodás legfeljebb két tulajdonos esetén

ADÓIGAZOLÁS KÉRELEM NYOMTATVÁNY

Adószámlákon nyilvántartott túlfizetések átvezetési kérelme

 

Általános információk

Kivetéses adónem (pl. építményadó, telekadó, gépjárműadó, talajterhelési adó) tekintetében az éves adót két részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig lehet pótlékmentesen megfizetni. Iparűzési adó tekintetében fenti időpontok kiegészül(het)nek május 31. és december 20. napokkal (a korábbi előlegfizetéseket és egyéb adatokat figyelembe véve).

Az adót

– kivetéses adónemek esetén (pl. építményadó, telekadó, kommunális adó, gépjárműadó, stb.): a korábban megküldött jogerős határozat alapján kell megfizetni, az abban foglaltak szerint, majd az azt követő években is minden további értesítés nélkül.

– önadózó adónemek esetén (pl. iparűzési adó): a bevallás alapján kell megfizetni.

Itt jegyezzük meg, hogy a fizetési felhívás vagy egyenlegközlő csupán tájékoztatásul szolgál az egyes adózók adószámláinak egyenlegéről, az adófizetési kötelezettséget a korábban kiadott határozat ill. bevallás keletkezteti (lásd fent). Tehát a fizetési felhívás kiküldésének elmaradása nem lehet indok a fizetés elmaradásának.

Amennyiben az adózó csekken szeretné adófizetési kötelezettségét teljesíteni, de a csekket nem kapta kézhez, az Adózónak kell jelentkeznie azért Adóhatóságunknál.

Az adók befizetése teljesíthető banki átutalással is. Minden esetben kérjük a közleményben feltüntetni a max. 4 számjegyű mutató számot.

Kérjük, ügyeljenek az adónemenkénti megfelelő csekkre illetve bankszámlaszámra történő befizetésre.

1000,- Ft alatti tételt nem kell megfizetni, azt az Adóhatóság nem utalja vissza.

Minden változást a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni az Adóhatóságnál (pl. adás-vétel, lakcímváltozás, nyugdíjas státusz, 3 kiskorú, épület bontása/használatba vétele, lakóépület/üdülő státusz, …).

Telefonon és e-mail útján csak általános információ adható! Amennyiben konkrét üggyel kapcsolatban érdeklődnek, kérjük azt személyesen vagy meghatalmazottjuk útján (2 tanúval ellátott meghatalmazás) tegyék meg (házastárs/gyermek/szülő ügyének intézése esetén is). A beadványokat eredeti példányban, aláírásukkal ellátva kell beadni, annak hiányában nem hitelesek.

Kérjük, a továbbiakban is szíveskedjenek betartani az ügyfélfogadás rendjét (hétfő 13-18, szerda 8-12 és 13-16.30), ezzel is elősegítve az adócsoport munkáját.

Iratok leadása a hét minden napján lehetséges a földszinti ügyfélszolgálati irodában.

Adóhatósági ügyintézők:

Lapusnyik Judit:                        06-26-336-028/122 mellék,
lapusnyik.judit@pilisborosjeno.hu

Varga Márta:                            06-26-336-028/126 mellék,
varga.marta@pilisborosjeno.hu

Bányai-Szalai Petra:                        06-26-336-028/122 mellék,
banyai.szalai.petra@pilisborosjeno.hu