2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a majd esedékes és megelőző években esedékessé vált helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket /2020. évi hipa bevallás benyújtása és az adó befizetése 2021. május 31-ig esedékes/

Az adózó a 2021. évtől állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve bármely korábbi adóévről benyújtott adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – kizárólag az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával teljesítheti. A bevallást – a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmazó kata-alany kivételével – általános esetben az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig, így a naptári évvel azonos üzleti éves adózónak május 31-éig kell benyújtani! Az ehhez szükséges nyomtatványok a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/  ÁNYK formátumban fellelhetők.

 

 • HIPA bevallási nyomtatványok
  2014. évi bevallás pótlása, javítása, önellenőrzése 16HIPA bevallás
  2015. évi bevallás pótlása, javítása, önellenőrzése 16HIPA bevallás
  2016. évi bevallás pótlása, javítása, önellenőrzése 16HIPA bevallás
  2017. évi bevallás pótlása, javítása, önellenőrzése 17HIPA bevallás
  2018. évi bevallás pótlása, javítása, önellenőrzése 18HIPA bevallás
  2019. évi bevallás pótlása, javítása, önellenőrzése 19HIPA bevallás
  2020. évi bevallás benyújtása, javítása, önellenőrzése 20HIPA bevallás
  (Általános bevallás benyújtási határidő: 2021. május 31.)
  2021. évi záró bevallás benyújtása, javítása, önellenőrzése a 21HIPA bevallás

 

A 2021-et megelőző évekre vonatkozó, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységgel kapcsolatos bevallások pótlását, javítását, önellenőrzését továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Ez utóbbi nyomtatványok az Elektronikus önkormányzati portálon tölthetők ki, illetve nyújthatók be. Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  Azok a magánszemély vállalkozók, akik nem egyéni vállalkozóként végzik tevékenységüket, a hipa bevallást papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is benyújthatják. Maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

 

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal

 • Helyi iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni.
  /Helyi iparűzési adó beszedési számla 11742001-15441276-03540000/

 

Pilisborosjenő, 2021. március 26.

 

 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Adóhatósága