Dr. Horti István jegyzőt kérdeztük abból az alkalomból, hogy januárban ünnepeltük hivatalba lépésének egyéves évfordulóját. Az alábbi írás a válaszokból idéz.

A legteljesebb mértékben megvalósult az a vágyam, ami miatt felfigyeltem az álláspályázatra, miszerint itt majd valódi közigazgatási munkát tudok végezni, olyat, ahol a szakmaiság a lényeg, nem a pártpolitikai szempontok. Ennél már nem is lehetett volna szakmaibb az évem. Egészen a “fogd meg uram, ha szolgád nincs” szintig. Ez az év a szellemi megújulás jegyében zajlott. A szakmai munkából kicsit kiesetten érkeztem – a nagyvárosi jegyzőségben áthelyeződnek a súlypontok, ott a szakmaiság helyett a nagy szervezet irányítása fontosabb –, de a rengeteg kihívás, a sokrétű feladatok, és hogy mindegyikkel egyszerre kellett haladni, mert minden sürgős és hatályos volt, ezek hamar visszahozták a régi reflexeket. Mintha egy fiatalító workshopon vettem volna részt, melynek eredményeképpen frissebb, gyorsabb lettem. Fizikálisan is eléggé megdolgoz a munka. A napi folyamatos kihívás után lehetőség szerint pihenek. A tévét sosem kapcsoljuk be, viszont sokat kirándulunk nemcsak hétvégén, hanem – ha tehetem – hétköznap is. A kiemelt országos emlékek felkutatása, az erdőjárás feloldja bennem a stresszt. Így kompenzálok. Régi a kapcsolatom a Pilissel is. Nem gondolom ezoterikus szinten túl a dolgot, de az tény, hogy ennek a térségnek szellemisége van, melyet nehéz megfogalmazni, inkább érezni lehet. Ez a lelkiség átjárja az embereket is, megemelve őket. A Pilis csaknem összes településén jártam az elmúlt évtizedekben, többek között Pilisborosjenőn is. Ismerem és használom hát a Pilist, és ez az emelkedett spirituális közeg a munkámban is segít. Megoldani a kapott terhes örökséget. A rengeteg elmaradást, pert, szabálytalanságot stb. könnyebb nekem itt megoldani, mint hogyha más településen lennék.

Fogynak a lehetséges helyek, ahonnan bármikor felbukkanhatnak iratok

Rendszeretőként elég zavaró volt az a káosz, ami fogadott: nem volt iktatás, több száz folyóméter feldolgozatlan iratanyag, száz sürgősen megoldandó ügy. Még nincs minden százszázalékosan megoldva. Még mindig a legváratlanabb helyekről bukkannak elő iratok. Találtunk már az egészségház padlásán vagy a kazánházban is, ezeknek természetesen semmi nyomuk nincs más rendszerben, az átadásnál sem szerepeltek a listában. Megkezdődött ezek szisztematikus feldolgozása, de még nem tartunk a végén. Az újonnan érkezett anyagokkal nincsen gond, kialakítottuk az iktatás és digitalizálás rendszerét. A régi anyagok közül is próbáljuk beszkennelni a fontosabbakat. Például a 2000-ben készült, felszíni csapadékvíz-elvezetési terv, mely a sok beépítés miatt már nem használható egy az egyben, de még hasznos lehet. A meglévő terveket is mind próbáljuk felhasználni, aktualizálni az idei pályázatokhoz. A digitális infrastruktúránk, wifi-hálózatunk (ez az összes intézményünkre igaz) teljesen megújult mostanra, ami könnyíti a munkánkat. Az önkéntes munkával számunkra készített honlapot adományozási szerződés elkészültével idén fogjuk igazán testreszabni, belakni és a még hiányzó tartalmakkal is feltölteni. Ebben nagy segítség, hogy már van kommunikációs munkatársunk is. Olyan felépítés kialakítására törekszünk, mely a lakosoknak és nekünk egyaránt kézre áll. Ezúton is köszönjük a lelkes és hozzáértő társaságnak a munkáját! A végeredmény minden településen megállná a helyét. A személyi állományunk is beállt, többen elmentek, akik most velünk vannak, azok elkötelezett, lelkes szakemberek. A feladatokhoz képest a létszám teljesen rendben van, még mindig inkább alultervezett. A bérük pedig nem jelentős része a falu büdzséjének. A milliárdos nagyságrendhez képest a 10 milliós összkiadása a béreknek nem jelent gondot egyáltalán, míg egy tapasztalt munkatárs rengeteget lendíthet előre az ügyeken. Egy új kapcsolat, egy új ügyintézési mód, szemlélet vagy szoftver sokkal többet hoz a konyhára. És amikor jön a vád, hogy “na de hát a mi adónkból fizetik azt az embert”, arra csak azt tudom mondani, hogy az adók bevételei nagyon kis hányadát fedik le egy önkormányzat kötelező feladatainak. És akkor nem fejlesztettünk semmit se. Ezeket nema dókból, hanem jó gazdálkodásból tesszük meg. Ehhez jó döntéseket kell hozni, a jó munkaerő pedig az.

Újragondolt hivatal szervezet

A pénzügyi dolgok kicsit simábban mentek, mert ott kevesebb rendbe tenni való volt. Jól képzett, régi kollégák segítenek minket. A hatósági részleget is sikerült mostanra nagyjából helyretenni. A legutóbbi Szervezeti és Működési Szabályzat kialakításakor ők is kaptak egy irodavezetőt Szirák Marina személyében. Így most két egység működik a hivatalban: Hatósági Iroda és a Pénzügyi és Gazdasági Iroda, ahol meg Poros Anikó a vezető. Ő egyébként nagy kincs, minden dolgok tudója, a kontinuitás maga azzal, hogy az előző vezetés alatt is itt dolgozott. Visszakanyarodva a hatósághoz, elmondanám, hogy idén a kiemelt feladat az utcanevek és házszámok rendbetétele. Az egész hivatal szabályszerűségéről egyébként azt tudom elmondani, hogy az Állami Számvevőszék egy ellenőrzés keretében csaknem az összes szabályzatunkat bekérte, és összesen egy helyen kértek egy 3-4 soros kiegészítést, vagyis úgy gondolom, hogy jól dolgoztunk.

Adóügyek: lassan sikerül felszámolni a káoszt

Az adókivetésben nagyon nagy elmaradás volt, összekutyult akták, több éve megírt és elküldetlen válaszlevelek stb. Megkezdtük és idén tovább folytatjuk a felderítést, hogy ki nem fizet még ingatlan- és telekadót, mert igen igazságtalan azokkal szemben, akik évek óta becsületesen fizetnek. Az volt a szisztémánk, hogy minden héten megnéztük százalékban és adónemenként, hogy 2019-hez képest mennyit sikerült behajtani. A munkatársak áldozatos munkájának köszönhetően ez 100 százalék feletti volt. Ez nekik is jó motiváció volt, a képviselő-testületnek meg információ, hogy tudjuk-e hozni a tervezett bevételeinket. A központi elvonások miatt már csak az átadás-átvételhez szükséges dolgunk van az iparűzési és gépjárműadóval, így több idő marad a felderítésre. Csak kis ismétlésképpen: a gépjárműadó 40 százaléka volt a mienk, most 100 százalékban az államé lesz. Az iparűzési adó is az övék, és valamilyen normatíva rendszerrel osztanak majd vissza pénzt az önkormányzatoknak. Hogy ki mennyit kap, azt központilag határozzák meg. Elméletileg megkapjuk a teljes elvont pénzt, de ez majd év végén derül ki, amikor már minden összeg be is folyt. Szóval elmondhatom, hogy az adó nagyjából a helyére került.

Sikerült pár csontvázat végső nyugvó helyére helyezni

Volt pár igen kellemetlen, örökölt ügy is tavaly, amelyeket sikerült megnyugtatóan elintézni sokak összefogásával. Dr. György Péter ügyvéd úr – akivel kiváló és zökkenőmentes szakmai munkamegosztásunk van – ezekről már beszélt a múltkori Hírmondóban, és beszélnek a mostaniban a Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság tagjai, úgyhogy csak kettőt említek: Budai Tégla vagy az el nem számolt, utakra kapott pénzek miatti 117 milliós inkasszó a Magyar Államkincstár felé. Ez utóbbiról még nem mondtuk el sehol, hogy hatalmas lobbitevékenységet folytattunk. Írtunk majd az összes miniszternek és államtitkárnak, Orbán Viktor miniszterelnöknek is, jártunk bent az Államkincstárban és a Belügyminisztériumban is. Ennek eredményeképpen, bár le kellett emelni tőlünk az összeget, egy kormányhatározattal vissza is adták támogatásként. Szóval elmondhatjuk, hogy milliárdos nagyságrendű veszélyeztetettségen vagyunk túl. Fő eszközünk ezekben a tárgyalások és kompromisszumok voltak.

Fontos még megemlíteni, hogy a Helyi Építési Szabályzatnak és Településképi Arculat Kézikönyvnek köszönhetően egységesebb lehet a falunk képe is, ebben segítenek minket a tavaly felállított Településkép Védelmi Tervtanács tagjai. Idén pedig folytatódhat a közösségi tervezés, melynek eredményeképpen megszülethet falunk Településfejlesztési Koncepciója és Stratégiája is, a Völgyzugoly Műhely munkatársainak közreműködésével.

Túlzsúfolt irodákban zajlómunka előnyei és hátrányai

Az kétségtelen tény, hogy mindig mindenhol volt külön jegyzői szobám. És néha jó lenne egy kicsit egyedül is dolgozni, elmélyedni dolgokban, kihasználva, hogy nincs zsivaj és mozgás. Viszont sok előnye is van annak, hogy egy térben vagyunk, mert nagyon felgyorsítja a kommunikációt, mert elég átszólni, vagy három lépést tenni ahhoz, hogy választ kapjunk a kérdésünkre. Viszont a legnagyobb jóindulattal is mindenki zajos egy kicsit. Nehéz ezt néha kikapcsolni és átadni magamat egy tevékenységnek. További előny, hogy közösség alakult ki köztünk. Tavaly nyertünk pénzt a könyvtár átköltöztetésére a Faluházba, ha az idén megtörténik, akkor azért több helyünk lesz. Pláne ha az egész Művelődési Ház átkerül majd új helyére. Akkor már az ügyfélfogadásra is tágas, akadálymentesített teret tudunk átadni. Ezzel a településhez méltó Polgármesteri Hivatal fog létrejönni, mely a lakóknak is közérzet javulást fog előidézni.

Cipő az asztalon, avagy a jegyző pályázatokat is menedzsel

Az állami pályázatok nem tartoznak a klasszikus jegyzői feladatok közé, de az a helyzet állt elő egy éve, hogy olyan képviselők és polgármester került a falu élére, akik emberileg igen jószándékúak, innovatívak és szorgalmasak, szakmailag pedig sikeresek, de az államigazgatás bugyrai újak voltak számukra. Ezért a tapasztalataimat és kapcsolatrendszeremet ezen a téren is személyesen kellett, hogy érvényesítsem. 1-2 év múlva ez majd be fog állni a szokásos ügymenetbe. Örömmel csináltam egyébként, tavaly az előző évekhez képest elképesztően sok pályázatot nyújtottunk be és nyertünk is meg.

Személyes véleményem, hogy egész picit azért átestünk a ló túlsó oldalára, mert bár minden pénzt meg kell fogni, de ehhez azért nem voltunk elegen. Hosszú távon egy ilyen tempó nem tartható. Ez a része tehát igen megterhelő a munkának, viszont azonnal pozitiv visszacsatolást kaphat benne az ember. Idén egyébként volt egy szombati nap, amikor a képviselőkkel áttekintettük az idei évet azzal a céllal, hogy priorizálhassunk a feladatok között. Ez igen előremutató, de még mindig 33 külön projektet írtunk fel a falra, ami túl sok. Remélhetőleg sikerült azokat kiválasztani, amelyeket idén valóban reálisan végre is tudunk hajtani. Mert tavaly az összes képviselő hozzátett a saját főállású munkájához egy teljes főállású munkát a faluért is. Ez ugyan hozott eredményeket, de hosszú távon nem tartható és nem is elvárható. Ilyen hévvel ezt sehol nem csinálják az országban, ezt tapasztalatból bizton állíthatom.

Egy év alatt nagyot nőtt a vagyonunk

Jóval egymilliárd feletti értékű az a vagyonelem, amire szert fogunk tenni ebben a két évben. Részint a Budai Téglával való megállapodásnak, részint az új beruházásoknak (bölcsőde, tornaterem, focipálya, felújított régi iskola), részint pedig a pályázatoknak köszönhetően. Ez azért párját ritkító. Beszélgetésünkkor a költségvetés tervezése még javában zajlik, de azt már most mondhatom, hogy az elvonások ellenére is nyugodtan alhatunk. Nekem ez a 31-dik költségvetésem, amiben tevékenyen részt veszek, és elmondhatom, hogy – bár olyan soha nem lesz, hogy minden álmunkat meg tudjuk valósítani – abszolút egyensúlyban vagyunk. Köszönhető ez annak, hogy év végén jelentős költségvetési pénzmaradványunk volt annak ellenére, hogy olyan feladatokat is végrehajtottunk, melyek nem szerepeltek a tervekben. Ennek köszönhetően nagyobb fejlesztéseket is végre lehet majd hajtani. Az a tervünk egyébként, hogy a költségvetésünk alakulását már idén hónapról hónapra követni lehet a honlapon.

És végül essék szó a legfontosabbról, a lakosokkal való kapcsolattartásról Ebben azért még van egy pici javítani való. Először is hadd kérjem, hogy ha valakinek van kérése, akkor közvetlenül keressen meg minket. A kerülőutak (Facebook, Járókelő…) nem hatékonyak, csak elnyújtják az érdemi intézkedést és dupla munkát okoznak. Tényleg igyekszünk mindenben intézkedni, határidőn belül válaszolni. Úgy érzem, hogy ebben is sokat javultunk. És ha valaki véletlenül nem kapott választ, írjon újra, mert a napi százas nagyságrendű levelezésben az is lehet, hogy elkeveredett. Vagy már elkezdtük az ügyet intézni, csak elfelejtettük az ügyfelet kiértesíteni. Nekem is a lakossági ügyek intézése a legfontosabb, úgyhogy kérem, hogy segítsenek benne. Értem én, hogy az elmúlt években kialakult egy bizalmatlanság az önkormányzatiság iránt, de célom felépíteni újra. És persze nem fog mindenki szeretni minket, mert hát vannak szabálysértési eljárások vagy az egyik fél javára döntünk egy birtokvédelmi perben, de végeredményben ez is a köz javát szolgálja. Keressenek, kérdezzenek minket hát nyugodtan!