1. szeptember 15-éig lehetett kérni a 2021. évi helyi iparűzési adóelőleg mérséklését

 

Az adózó kérheti az önkormányzati adóhatóságtól az általa bevallott helyi iparűzési adóelőleg módosítását, azonban ezen kérelem elektronikus előterjesztéséhez jogvesztő határidő kapcsolódik, amely az adóelőleg esedékességének (2021. szeptember 15.) időpontja.

 

Az előlegcsökkentés keretében a mikro-, kis- és középvállalkozás 21NYHIPA jelű nyilatkozat elmaradása miatti adóelőleg csökkentés hiánya is orvosolható

 

Ugyanis, a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan 21NYHIPA jelű nyilatkozatot tettek.

 

A kérelem előterjesztésére abban az esetben van lehetőség, ha az adózó az adóelőleget az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét [az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 69. §].

 

Az adóelőleg módosítását az esedékesség időpontjáig lehet kérni. Minthogy az esedékesség napja még határidőn belülinek számít, ennek a napnak az elmulasztása jelenti a határidő túllépését.

 

Az iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettség a naptári éves vállalkozások esetében aktuális, ugyanis nekik 2021. szeptember 15-éig kell befizetniük az éves adókötelezettségük második felét.

 

Az adózónak kérelmében be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, amelyeket az adó számítása során figyelembe kell venni. Másrészt pedig számszakilag is alá kell tudnia támasztani a kérelemben foglaltakat.

 

A bázis év adatai alapján megállapított adóelőleget az adóév tényleges helyzetéhez lehet igazítani. Ez azt jelenti, hogy az adózó kérheti az adóhatóságtól az előleg módosítását, ha számításai szerint a tárgyévi várható adója nem éri el a fizetendő adóelőleg éves összegét. Az adózó kérelmében megjelöli a tárgyévi várható adó összegét (amelyet a teljes tárgyévre vonatkozó számításokkal támaszt alá), valamint a módosítani kért adóelőleg összegét.

 

Amennyiben a kérelemben az adózó az előleg módosításának az indokoltságát számításaival nem támasztotta alá – és a kérelem alapján az elbírálásához megfelelő információ nem áll rendelkezésre -, akkor az adóhatóság jogosult felszólítani az adózót hiánypótlásra.

 

A kérelmet a már ismert módon az Elektronikus Önkormányzati Portálra belépve https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  lehet elkészíteni „IPARŰZÉSI ADÓ ELŐLEG MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM” és elektronikusan benyújtani.

A kérelem benyújtása díj- és illetékmentes.

 

 

Pilisborosjenő, 2021. szeptember 1.

 

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adóhatósága