NAPIRENDI PONTOK

 

  • Javaslat Fővárosi Agglomeráció Társulás (FAÖT) Társulási Megállapodás módosításának elfogadására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

  • Javaslat téli síkosság mentesítés és hóeltakarítás megoldására

Előterjesztő: Komlós Tibor alpolgármester

 

  • Javaslat a 714 Hrsz-re vonatkozó együttműködési megállapodás és ajándékozási szerződés elfogadására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

  • Javaslat 3013 hrsz-ú, a Téglagyári út kiszabályozásához szükséges ingatlan út lejegyzésének indítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

 

Pilisborosjenő, 2022. november 02.

 

Dömötörfy Zsolt s.k.
elnök