M E G H Í V Ó

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottságának

2022. június 15-én tartandó ülésére

 

Az ülés helyszíne: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. (Polgármesteri Iroda)

Az ülés időpontja: 2022. június 15. 16.00 óra

NAPIRENDI PONTOK

 

  • Javaslat a helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Horti István jegyző

 

  • Javaslat közforgalomnak megnyitott magánterület és közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

  • Javaslat Településfejlesztési Koncepció elfogadására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

 

Pilisborosjenő, 2022. június 07.

 

Dömötörfy Zsolt s.k.
elnök