NAPIRENDI PONTOK

 

 

  • Javaslat az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

  • Javaslat a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

  • Javaslat téli síkosság mentesítés és hóeltakarítás megoldására

Előterjesztő: Komlós Tibor alpolgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság,

 

  • Javaslat NÉBIH által kiírt „fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adására” pályázaton való részvételre

 

  • Javaslat a 714 Hrsz-re vonatkozó együttműködési megállapodás és ajándékozási szerződés elfogadására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

  • Javaslat 3013 hrsz-ú, a Téglagyári út kiszabályozásához szükséges ingatlan út lejegyzésének indítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

Pilisborosjenő, 2022. november 02.

 

Bubik Szabolcs s.k.
elnök