A Magyar Nemzeti Bank elnökének

…/2021. (VIII. 24.) MNB rendelete a jegybanki alapkamat mértékéről

 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

 

  1. §
     A jegybanki alapkamat mértéke 1,50 %.
  2. §
    Ez a rendelet 2021. augusztus 25-én lép hatályba.
    Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 22/2021. (VII. 27.) MNB rendelet.

 

Dr. Matolcsy György

a Magyar Nemzeti Bank elnöke