6/2018. (III.19.) Önkormányzati rendelet a közterület használat szabályairól

13/2017. (IV.28.) Önkormányzati rendelet a a helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról

A helyi közutak közlekedés rendjétől eltérő, súlykorlátozást meghaladó gépjárművek megengedett legnagyobb össztömeg szerinti tengelyterhelésért fizetendő kártalanítási bruttó összeg

  

Súly adott napon egyszeri 1 hetes építkezés céljából 1 évre
3,5t- 7,49t 4.500,- Ft 15.000,- Ft

 

 

594.500,- Ft

7,5t- 14,49t 7.500,- Ft 30.000,- Ft
14,5t-24,49t 10.500,- Ft 45.000,- Ft
24,5t-32t 27.000,- Ft 75.000,- Ft
32t felett 37.000,- Ft 105.000,- Ft