2020917-Tapiomenti-Tucsokutca-helyreallitas-szerzodes