A pilisborosjenői építményeket és telkeket érintő adatbejelentést legkésőbb 2024. január 15-ig /hétfő 24.00 óráig/ lehet megtenni az önkormányzati adóhatóság felé! (Az önkormányzati adóhatóság javasolja a magánszemély adózók számára is az adatbejelentés elektronikus úton történő benyújtását.)

 

Fontos adatbejelentési határidő közeledik az építményadót és a telekadót érintően, ugyanis 2024. január 1-jei állapotnak megfelelően azon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezőknek számára, akiknek az építményükkel, telkükkel vagy személyükkel kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt 2023. évben, arról 2024. január 15-ig adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé.

 

Akiknél a már bevallott/bejelentett adatokban nem történt változás, nekik nincs további teendőjük, számukra hivatalból kerülnek megállapításra a 2024. évi adórészek, melynek első részleteit a korábban kiadott határozataink tartalmazzák. Az első féléves adórész fizetési határideje előtt az érintetteket önkormányzati adóhatóságunk külön is értesíti a fizetendő összegeiről.

 

Az adatbejelentés az Elektronikus Önkormányzat Portálon / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap /  (továbbiakban: E-Portál) keresztül nyújtható be legegyszerűbben. A gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak kötelező az elektronikus ügyintézés, a magánszemélyek pedig szabadon dönthetnek, hogy élnek-e az elektronikus ügyintézés lehetőségével. Javasoljuk minden adózónknak, hogy válassza az elektronikus utat az ügyintézésben.

 

Az E-Portálon lévő adóügyi nyomtatványok esetében Bejelentkezéssel kell belépni az adózónak a felületre és az űrlapok első oldalán az „Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?” kérdésre az „Engedélyezve” jelölésre kattintani! Ha Ön így nyújtja be kérelmét, elektronikus úton kap megadott tárhelyére választ, vagy értesül a döntésről határozat formájában.

 

Az „ÜGYINDÍTÁS” menüpontban van arra lehetőség, hogy az adózó építményadó és/vagy telekadó adatbejelentését elkészítse és megtegye. Erre az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” nevű, illetve az „Adatbejelentés a telekadóról”nyomtatvány szolgál.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan nyilvántartásban történő változás átvezetés nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést.

 

Pilisborosjenő, 2023. december 19.

 

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adóhatósága