2022. május 18-i KT ülés előterjesztései

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Javaslat a 2021. évben támogatott szervezetek által készített beszámolók elfogadására
 3. Javaslat a Budai út tulajdonba és kezelésbe vételére
 4. Javaslat Pilisborosjenö Fő u. 24. szám alatti (146 hrsz.) ingatlan megvételére
 5. Javaslat Polgármesteri Hivatal Család és Gyermekjóléti Szolgálatának új helyszínre költöztetése
 6. Javaslat kettő Önkormányzati ingatlan értékesítésére
 7. Javaslat HÉSZ módosítás elindítására
 8. Javaslat Pilisborosjenő Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési tervének módostására
 9. Javaslat Pilisborosjenői Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői megbizására
 10. Javaslat Pilisborosjenői Mesevölgy óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízására
 11. Javaslat Pilisborosjenői magánbölcsődék szerződésének meghosszabbítására
 12. Javaslat Pilisborosjenői Szociális Térkép elfogadására
  *melléklet:PBJ_PPKE_Szociális Térkép
 13. Javaslat a helyi közúthálózat használatáért fizetendő kártalanítási kötelezettséget előíró rendelet megalkotására
 14. Javaslat a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására
  *melléklet: Zárszámadás 2021.
  *melléklet: PBJ Község Önkormányzata KT.  3/2022. (V. 18.) rendelete a 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022. március 18-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat bölcsődei térítési díj megállapításáról szóló rendelet megalkotására
 2. Javaslat a Budai út tulajdonba és kezelésbe vételére (elvi döntés)
 3. Javaslat Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda házirendjének elfogadására
  *Az Óvoda Házirendje
 4. Javaslat civil szervezetek 2021. évi beszámolójának elfogadásra
 5. Javaslat Civil szervezetek 2022. évi költségvetési támogatására
 6. Javaslat 30. 000.000 Ft lekötésére a Raiffeisen bank fiókjában
 7. Javaslat a település nevekről, az utcanevekről és házszámozásról szóló 20/2014. (DC. 30.) Onk. számú rendelet módosítására
 8. Javaslat a Fővárosi csatornaprojekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának 3. számú módosítása elfogadására

 

 

2022. február 15-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat 2022. évi költségvetési tervezet megvitatásáról
 2. Javaslat szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására
 3. Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. Tájékoztató 2022. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettség ellenőrzéséről

 

2022. január 26-i KT ülés előterjesztései

 1. Javaslat Pilisborosjenői USC kisbusz vásárlásának támogatására
 2. Javaslat közmeghallgatás időpontjainak meghatározására
 3. Javaslat Pilisborosjenő Önkonnányzata 2022. évi Közbeszerzési tervének elfogadására és közbeszerzési eljárás megindítására
 4. Javaslat tanácsnok lemondásának elfogadása és új tanácsnok kinevezésére
 5. Javaslat pályázat kiírására a Pilisborosjenöi Mesevölgy óvoda intézményvezetői megbízására
 6. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés céljából megkötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára
 7. Javaslat a polgármester 2022.évi szabadság ütemezésnek jóváhagyására
 8. Javaslat Polgármester illetményének a tanácsnok és a képviselők tiszteletdíjának módosítására
 9. Javaslat az un. “régi iskola tanítói lakás” helyi védettségének elfogadására és a településkép védelméről szóló 17/2018. CVIII. 31.) önkonnányzati rendelet módosítására
 10. Javaslat a CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő bérleti szerződés módosítására
 11. Javaslat hozzájárulás megadásához Dr. Bemád Zsolt fogorvos részére praxisjog megszerzéséhez
 12. Tájékoztató Tervtanács 2021. évi munkatervének végrehajtásáról és javaslat a Tervtanács 2022. évi munkaterve elfogadásáról
 13. Javaslat Solymár 3783/4 hrsz alatt tervezett acélszerkezet gyártó üzem vagyonkezelői kérelemének elbírálására
 14. Sürgősségi előterjesztés: Javaslat 2097 Csoport Egyesület kérelmének elbírálására
  *melléklet: A 2097 Csoport kérelme