Sorszám Megnevezés
1/2021. Pilisborosjenő, 015/46 hrsz ingatlan megvásárlása
2/2021. Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

3/2021. Helyi egyedi érték védettség alá helyezéséről
4/2021. Megnövekedett saját forrás biztosítása
6/2021. Jelzálogjog törléséhez hozzájáruló nyilatkozat
7/2021. Döntés ajándék elfogadásáról
8/2021. A 2021. évi közmeghallgatás időpontjainak meghatározása
9/2021. Bölcsőde pályázat benyújtása, pályázati támogatás esetén korábbi támogatásról való lemondás
11/2021. A „Pilisborosjenő Díszpolgára” cím és a „Pilisborosjenőért” Érdemérem alapításáról, adományozásuk feltételeiről
12/2021. Művelődési ház alapító okirat módosításáról
13/2021. 0133/47 hrsz ingatalan tulajdonjogának elvásárlási joggal történő megszerzéséről
14/2021. Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról
15/2021. Hozzájárulás peren kívüli egyezséggel vegyes adásvételi szerződés megkötéséről
16/2021. Steinheim u. pályázathoz saját forrás biztosításáról
17/2021. változtatási tilalom elrendelésérő
18/2021. S.O.S. óra jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásáról
19/2021. Jelzálog törléséhez hozzájárulásról
20/2021. TRSZ megkötés engedélyezés, ajándék ingatlanok elfogadása, illetve jelzálogjog alapításra hozzájáruló nyilatkozat elfogadásáról
21/2021. TRSZ megkötés engedélyezés, ajándék ingatlanok elfogadása, illetve jelzálogjog alapításra hozzájáruló nyilatkozat elfogadásáról
22/2021. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
23/2021. Megvalósítási ütemterv a „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázatra
24/2021. Civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatása
25/2021. A HESZ egyszerű eljárásban történő módosítása és a 4/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelet, a helyi építési szabályzatról szóló 3/2018. (11. 16.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása
26/2021. Ipartelepi bekötés végpontjának meghatározása
27/2021. Polgármesteri Hivatal Család és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai programjának jóváhagyásáról
28/2021. ajándék ingatlanok elfogadásáról
29/2021. Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
30/2021. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatmódosítás jóváhagyása
31/2021. Budaörs Rendőrkapitányság Pilisvörösvár Rendőrőrs 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása és kapitányságvezetö kinevezés támogatása
33/2021. Jelzálogjog törléséhez hozzájáruló nyilatkozat és TRSZ megkötés engedélyezése
34/2021. Jelzálogjog törléséhez hozzájáruló nyilatkozat és TRSZ megkötés engedélyezése
35/2021. Jelzálogjog törléséhez hozzájáruló nyilatkozat és TRSZ megkötés engedélyezése
37/2021. Pilisborosjenő község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
38/2021. normatív határozat a Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
39/2021. pályázati részvétel jóváhagyása
40/2021. pályázati részvétel jóváhagyása
41/2021. ingatlanok tulajdonhányadának megvásárlása
42/2021. Belső ellenőri jelentés elfogadása
43/2021. TRSZ megkötés engedélyezése, illetve jelzálogjog töriéséhez hozzájáruló nyilatkozat elfogadása
44/2021. Megküldött 2020/2021. éves beszámolók elfogadása

45/2021. A Korlátozott várakozási övezet működésének és igénybevételének rendjéről szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet megalkotása
46/2021. TRSZ megkötés engedélyezése, illetve jelzálogjog törléséhez hozzájáruló nyilatkozat elfogadása
47/2021. A Kardiabent Kft. kérelmének elbírálása
48/2021. Pilisborosjenő, Budapest és Nemzeti Fejlesztési Programiroda közötti Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. sz. módosításának elfogadása
49/2021. Szent Márton Waldorf Iskola kérelmének elbírálása
50/2021. Futballpálya környékének tovább tervezése
51/2021. Önállóan nem hasznosítható önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése
52/2021. Óvoda nyári zárva tartásának engedélyezése, tábori ügyelet szervezése
53/2021. Napirendi pontok elfogadása
54/2021. Szocális célú tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtása
55/2021. Tücsök utca területének útlejegyzéssel történő önkormányzati tulajdonba vétele
56/2021. Szabályozási terv módosításának elfogadása a Lucfenyő téri épület körüli telekrész önálló ingatlanként való feltüntetésére
57/2021. Bölcsődék szerződésének meghosszabbítása
58/2021. Iskolai közétkeztetési ellátásra vonatkozó pályázat kiírása

  1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás
59/2021. Önkormányzati terület bérbeadása Juhász Péter részére
60/2021. Szabó János vételi szándéka a 2090 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület egy részére
61/2021. Bólya József vételi szándéka a 024_26-os hrsz-ú közterület elkerített területére
62/2021. Döntés a Budai utca 11.sz. ingatlan önkormányzatnak megvételre felajánlott tulajdonrészéről
63/2021. 584 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó TRSZ megkötése, valamint felhatalmazás a polgármester részére
64/2021. Elkülönített számláról pénzeszköz áthelyezéses az Önkormányzat költségvetési számlájára ingatlanfedezet biztosítással
65/2021. A LENO TECH Kft.-vel településrendezési szerződés végrehajtásáról szóló megállapodás módosítása
66/2021. Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására vonatkozó pályázaton való részvétel
79/2021. Napirendi pontok elfogadása
84/2021. Döntés a Pilisborosjenői Focipálya környéki sportlétesítmények és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéstervezése című pályázat győzteséről
85/2021. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
86/2021. Pilisborosjenő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
87/2021. A Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

88/2021. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása
89/2021. Döntés a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Család-és Gyermekjóléti Szolgálat épületének további bérléséről
90/2021. A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának megállapítása
91/2021. Javaslat Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásból kilépés támogatására és a Társulási Megállapodás módosítására
92/2021. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának támogatása
93/2021. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának támogatása
94/2021. 2021. évi költségvetés módosítás
95/2021. Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása
96/2021. Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
97/2021. Döntés 0137/86 hrsz. ingatlan vételi ajánlatáról
98/2021. Javaslat 2022. évi Belső ellenőri terv elfogadására
99/2021. Javaslat fák védelméről szóló 9/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
100/2021. 100/2021. (XI.30.) KT határozat
101/2021. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szüneteinek és szokásostól eltérő munkarendjének elrendelésére
102/2021. A Javaslat pályázat kiírására Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői beosztására
103/2021. Javaslat Mesevölgy Óvoda 2022. évi munkatervének elfogadására
104/2021. Javaslat Polgármester szabadságolása tervének módosítására
105/2021. Döntés rangsorcsere ügyében Pilisborosjenő belterület 522 helyrajzi számú ingatlan esetében
106/2021. Javaslat Törvényességi észrevétel ügyében
107/2021. Javaslat Pilisborosjenő Fő u. 24. szám alatti (146 hrsz.) ingatlan vételi szándékával kapcsolatban
108/2021. Javaslat a Képviselő-testület 2022. I. félévi (2022. január-június) munkatervének elfogadására
109/2021. A köztisztviselők 2022. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása
110/2021. Javaslat Polgármesteri Hivatal Család és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai programjának módosítására
111/2021. Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a Széchényi Terv Plusz keretében meghirdetett pályázatokon történő indulására
112/2021. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelet módosítására
113/2021. Javaslat Pilisborosjenő 027 hrsz területre kötött TRSZ módosítására
114/2021. Pilisborosjenő 091/7; 091/11-12 hrsz. mezőgazdasági területek haszonbérleti jogára vonatkozó kérelem
115/2021. Javaslat Lazareth útépítésének és vízelvezetésének tervezésére
116/2021. Javaslat 102/2021. (XI. 30.) KT határozat módosítására