Sorszám Megnevezés
1/2024. Beszámoló a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
2/2024. Javaslat törvényességi észrevétel elfogadására
3/2024. Javaslat 2024. évi költségvetés irányelveinek elfogadására
4/2024. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal történö együttműködés céljából megkötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára
5/2024. Javaslat 2024. évi közmeghallgatások idöpontjának meghatározására
6/2024. Javaslat Iskola utca 7/A bérletére vonatkozó kérelmek elbírálására
7/2024. Díszpolgári cím adományozására érkezett javaslat elbírálása
8/2024. Javaslat Waldorf egyesület kérelmének elbírálására
9/2024. Beszámoló a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
10/2024. Javaslat 027 TRSZ módosítására
11/2024. Javaslat 2024. évi költségvetés elfogadására
12/2024. Javaslat a 2024. évi belső ellenőrzési terv módosítására
13/2024.

Javaslat Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv cselekvési ütemtervének elfogadására

Cselekvési terv melléket

14/2024. 2024 közbeszerzési terv
15/2024. Javaslat Mesevölgy óvoda 2024. évi beiratkozási idejének és nyári szünetének meghatározására
16/2024. Javaslat a polgármester 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására
17/2024. Javaslat Iskola utca 7/A bérletére vonatkozó kérelem elbírálására
18/2024. Javaslat Településképi rendelet és arculati kézikönyv elfogadására
-melléklet: TAK_Pilisborosjenő_fv_2024_03_06.pdf
19/2024. Javaslat Jamaicai Bt. bérleti szerződés módosítására
20/2024. Javaslat Lazareti osztatlan közös tulajdoni hányad megvételére
21/2024. Javaslat ingatlan eladási megkeresés elbírálására
22/2024. Javaslat,2602,2603, 2604,2606,2701/8,2701/9, 2701/10,2701/11hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonási kérelem elbírálására
23/2024. Javaslat Helyi vízkár-elhárítási terv felülvizsgálatára
24/2024. Javaslat intézmény átszervezésre az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
köznevelési intézményben
25/2024. Javaslat Fegyelmi Eljárás megindítására
26/2024. Változtatási tilalom