NAPIRENDI PONTOK

 

  • Javaslat Pilisborosjenői Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői megbízására, új pályázat kiírása

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Előzetesen tárgyalja: Humán Bizottság

 

Pilisborosjenő, 2022. november 29.

 

 

Bozsódi Borbála s.k.
elnök