NAPIRENDI PONTOK

 

 

  • Javaslat 2023. évi Belső ellenőrzési terv elfogadására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

  • Javaslat 3143/2 hrsz-ú intézményi besorolású ingatlan cseréjére

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Előzetesen tárgyalja: Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság

 

Pilisborosjenő, 2022. november 29.

 

Bubik Szabolcs s.k.
elnök