Sorszám Megnevezés
1/2020 a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2020 Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
3/2020 Helyi településkép védelmi tervtanács felállításáról szóló rendelet

4/2020 a 2019. évi költségvetés módosításáról

5/2020 A közösségi együttélés alapvető szabályairől és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről
6/2020 Közművelődési rendelet módosításáról
7/2020 Helyi településkép védelmi tanács felállításáról

9/2020 2019. évi gazdálkodás zárszámadásáról
10/2020 A szociális rendelet módosításáról
11/2020 Az intézményi étkeztetés élelmezési normáiról és térítési díjairól szóló
12/2020 Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
13/2020 Az SZMSZ módosításáról
14/2020 Gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosításáról
15/2020 Költségvetés módosításáról
16/2020 Zaj-és rezgésvédelemről szóló módosítás
17/2020 Fogorvosi körzet kialakításáról szóló
18/2020 Háziorvosi körzet megosztásáról szóló

19/2020 A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-éről szóló
21/2020 A szociális ellátásokróI szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
22/2020 Az adók egységes szerkezetben