1) Javaslat szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásra, önrészének biztosítására
2) Javaslat Pilisborosjenő, Tücsök utca területének útlejegyzéssel történő Önkormányzati tulajdonba vételére
3) Javaslat Pilisborosjenő Tücsök utca Önkormányzat tulajdonában lévő „zsákutca” egy részének, (024/26 hrsz. és 2090 hrsz.) eladására
4) Javaslat Szabályozási terv módosítására Lucfenyő téri épület körüli teleta-ész önálló ingatlanként való feltüntetésére
5) Döntés Budai utca 11. sz ingatlan Önkormányzatnak megvételre felajánlott tulajdonrészéről.
6) Javaslat 584 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés (TRSZ) megkötésére, jelzálogjog törlésére, Polgármester részére Lazareth településrészen TRSZ megkötésére, jelzálogjog törlésére, ajándék ingatlan elfogadására történö felhatalmazására
7) Javaslat magán bölcsődék szerződésének meghosszabbítására
8) Javaslat iskolai közétkeztetés ellátására pályázat kiírásáról
9) Javaslat elkülönített számláról pénzeszköz áthelyezése az Onkormányzat költségvetési számlájára ingatlanfedezet biztosítással
10)Javaslat LENO TECH Kft.-vel településrendezési szerződés végrehajtásáról szóló megállapodás módosítására
11) Javaslat pályázaton való részvételre zártkerti besorolású földrészletek mezögazdasági hasznosítását segítő, mfi-astrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására