Rendelet száma Tárgy
3/2015. (II.26.) A szociális ellátásokról
(egységes szerkezetben a 7/2017 (III.03.), a 25/2017 (XII.15.), 16/2018
(VI.29.), a 21/2018 (X.05.), 10/2019 (VI. 28.), 16/2019 (XII. 12.), 1/2020 (II.
13.), 10/2020 (VII. 16.), a 21/2020 (XI. 12.) és a 9/2022. (XI. 02.) 10/2023.
6/2022. (VI.15.)

A helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról egységes szerkezetben a 9/2023 (VIII. 02.) rendelettel

-melléklet: Kérelem a 6-2022 (VI. 15.) rendelethez

5/2021. (XI.14.) Parkolás, Korlátozott várakozási övezet létrehozásáról, működésének és igénybevételének rendjéről
9/2021. (IX.15.) Pilisborosjenő község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a fák védelméről

13/2019. (XI.13.) SZMSZ
22/2017 (XI.17.) Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
-melléklet: Jövedelemnyilatkozat
21/2005. (IX. 22.) a talajterhelési díjról
-melléklet: Bevallás
6/2013. (II. 26.) az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól
3/2018 (II.16.) Pilisborosjenő község helyi építési szabályzatról (HÉSZ)
-melléklet: Térkép, Szabályozási Terv
2/2018 (II.16.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
17/2018 (VIII.31.) Pilisborosjenő Község településkép védelméről, Egységes szerkezetben a 24/2020. (XI. 26.) Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2018. (VIII. 31.) számú rendelete
PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL
Egységes szerkezetben a 24/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelettel

-melléklet: Településképi Arculati Kézikönyv
15/2012. (V.9.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
6/2018. (III.19.) a közterület használat szabályairól
9/2017.(III.31.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről
2/2017. (II.16.) a Pilisborosjenő Község területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról valamint a közterületek tisztántartásáról
6/2017. (III.3.) a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól
9/2015. (V.28.) a gyermekvédelmi ellátásokról
44/2004.(XII.15.) a közterület-felügyelő tevékenységéről
17/2017. (VI.30.) a hivatali helyiségen valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól
19/2017 (IX.15.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
5/2017. (III.3.) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól
12/2017. (IV.28.) az államháztartáson kívüli forrás átadásról és átvételről
11/2017. (IV.28.) a készpénz kímélő fizetési módok alkalmazásáról
23/2018.(XI.16.) Közművelődési rendelet
1/1994.(I.25.) Pilisborosjenő címeréről és a címerrel ellátott zászlajáról, pecsétjéről és ezek használatáról
12/2000. (XI. 24.) A „Pilisborosjenő” név felvételéről és használatáról
18.2020. (X. 14.) Háziorvosi körzetek kialakítása
27/2004. (V.15.) Az állatok tartásáról
37/2004. (VIII.20.) A környezetvédelemről
29/2005.(XII.15.) az utcanév és házszám táblákról
20/2014. (IX.30.) a település nevekről, az utcanevekről és házszámozásról
21/2014. (XII.18.) A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
13/2012. (05. 09.) A zaj- és rezgésvédelemről
18/2015. (XII.23.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
2/2016. (I.28.) Az adatvédelemről és a hatósági ügyekben gyakorolható elektronikus kapcsolattartásról
11/2000. (XI. 24.) Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról
15/2019. (XII. 12.) sz. rendelet A lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról egységes szerkezetben