Tájékoztató a 2020/2021-es általános iskolai étkezési
nyilatkozatokról

 

Tisztelt Szülő, Étkező!

 

Az étkezési nyilatkozat, leadásával gyermeke 2020. szeptember 1-jétöl 2021. június 15-ig étkezőnek számít.

Felhívjuk figyelmét, hogy az előző tanévről áthozott túlfizetés vagy hátralék a szeptemberi számlázásnál beszámításra kerül.

hiányos adattartalmú nyilatkozatot nem tudunk rögzíteni a rendszerünkben, így a tanulónak az étkezést nem tudjuk biztosítani 2020. szeptember 1-jétől.

Az új szolgáltató kiválasztása folyamatban van, ezért a térítési díjakról 2020. augusztus utolsó hetében tájékoztatjuk az étkezőket.

Amennyiben kitöltött adataiban bármilyen változás történik, kérjük, hogy 8 napon belül új nyilatkozat kitöltésével jelezni szíveskedjen!

 

KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (100%-os támogatás)

Kérjük az érvényes határozatot csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni!

Érvényessége a határozaton lévő dátum szerint kerül rögzítésre.

-Tartósan beteg vagy fogyatékos (50%-os támogatás)

Kérjük az érvényes szakorvosi igazolást csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni!

Érvényesség a bejelentést követő naptól lép érvénybe.

-Családjában három vagy több gyermeket nevelnek (50%-os támogatás)

A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.

Érvényessége a bejelentést követő naptól lép érvénybe (Gyámhivatal).

  • Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság (100%-os támogatás)

Kérjük az érvényes igazolást csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni!

Érvényessége a bejelentést követő naptól lép érvénybe (Gyámhivatal).

-Utógondozói ellátásban részesül (100%-os támogatás)

Kérjük az érvényes igazolást csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni!

Érvényessége a bejelentést követő naptól lép érvénybe.

 

ÉTKEZÉS LEMONDÁSA:

Kizárólag az alábbi módokon lehetséges:

iskolatitkár ► napi lemondás (pld: betegség)

Polgármesteri Hivatal ► minden egyéb változtatás (pld: étkezés típus változtatás, törlés az étkeztetésből.stb.)

Az alábbi adatokat szíveskedjen feltüntetni: étkező neve, iskola/osztály, mely napra történik a lemondás. Az étkezés lemondását tárgynapot megelőző munkanap 09.00 óráig lehet jelezni.

 

Számlázással kapcsolatos felvilágosítást a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalban, Temleitner Lászlónénál kaphat:

  • +36305960881-es számon

+3626336028/113-as melléken

penzugy@pilisborosjeno.hu

 

Az igénylőlap nyomtatvány letölthető ezen a linken